Universiteit Leiden

nl en

Analyse uitspraken bestuursrechter van ACM-besluiten op grond van de Mededingingswet

Prof. Ottervanger, emeritus hoogleraar Europees recht en Nederlands Mededingingsrecht, heeft 36 onherroepelijke uitspraken van de rechter over ACM-besluiten in mededingingszaken geanalyseerd. Het rapport is meegenomen bij de evaluatie van de ACM die door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is uitgevoerd.

Elke vijf jaar evalueert het ministerie van EZK de zelfstandige bestuursorganen waarvoor EZK verantwoordelijk is. In een brief aan de staatssecretaris van EZK geeft de ACM haar reactie op de evaluatie.
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) komt positief uit de evaluatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De ACM gaat de aanbevelingen uit de evaluatie doorvoeren. Daarbij is speciale aandacht voor de uitwerking van de agendathema’s: digitale economie, energietransitie en bijdragen aan het bestrijden van de gevolgen van de coronacrisis.

Meer informatie over  de evaluatie ACM

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.