Universiteit Leiden

nl en

Nieuw platform Gezondheids- en Medische Psychologie voor een gezonde Nederlandse samenleving

Andrea Evers is de voorzitter van het recent opgerichte Platform Gezondheids- en Medische Psychologie (PGMP). Het platform streeft naar een gezonde Nederlandse samenleving door de inzet van gedragswetenschappelijke kennis en kunde, gestoeld op inzichten en ervaringen uit de Gezondheids- en Medische Psychologie. Gezondheidspsycholoog Evers: ‘Voor het eerst bundelen we onze krachten.'

'In dit platform brengen we alle initiatieven op het gebied van onderzoek, onderwijs, opleiding en zorg in de Gezondheids- en Medische Psychologie samen in Nederland. Dit zal ertoe leiden dat we nog beter gaan samenwerken, bruggen slaan tussen praktijk en wetenschap en ons vakgebied optimaal kunnen profileren', blikt Evers vooruit. 

Missie en Visie 

De gezondheidszorg staat de komende jaren voor grote uitdagingen. De levensverwachting stijgt, de zorgvraag neemt toe, de zorgkosten navenant. Ongezond gedrag (bv roken, alcoholgebruik, ongezonde voeding en weinig beweging) was in 2015 verantwoordelijk voor bijna 20% van de ziektelast en een belangrijke oorzaak van de toename van chronische ziektes. Chronisch zieken hebben juist weer een verhoogde kans op een psychische stoornis, zoals depressie, een van de leidende volksziekten in Nederland. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) streeft ernaar dat Nederlanders tenminste vijf jaar langer in goede gezondheid leven. De Nederlandse regering formuleert tevens als missie dat de helft van de zorg zich niet langer in somatische, GGZ of andere zorginstellingen concentreert, maar dicht bij huis of zelfs thuis (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat; Missies voor topsectoren en innovatiebeleid, 2019).  

Er is behoefte aan gedragswetenschappelijke expertise om deze uitdagingen en missies te realiseren, bijvoorbeeld op het gebied van preventie en het bevorderen van een gezonde leefstijl, slimme technologie die aansluit bij de thuissituatie van burgers en het voorkomen van het risico op (chronische) ziektes alsmede het zo optimaal mogelijk verloop van (chronische) ziektes. Dit is enkel mogelijk door interdisciplinaire samenwerking en netwerkvorming op het gebied van gedragswetenschappelijk onderzoek, zorg, onderwijs en opleiding.
 
Het Platform Gezondheids- en Medische Psychologie (PGMP) wil bijdragen aan deze missies en streeft een gezonde Nederlandse samenleving na door de inzet van gedragswetenschappelijke kennis en kunde, in het bijzonder gestoeld op inzichten en ervaringen uit de Gezondheids- en Medische Psychologie. 

Lees meer over achtergrond en doelen via de website van Platform Gezondheids- en Medische Psychologie (PGMP)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.