Universiteit Leiden

nl en

Leidse alumni 2016-2018 vonden snel een baan

Van de Leidse masterstudenten die tussen oktober 2016 en september 2018 afstudeerden, vond een ruime meerderheid vrij snel een baan die bij hun opleiding paste. Dit blijkt uit de uitkomsten van de Nationale Alumni Enquête 2019. De effecten van de coronacrisis op de arbeidsmarkt nu, zijn hierin nog niet zichtbaar.

De Nationale Alumni Enquête (NAE) wordt elke twee jaar afgenomen onder recent afgestudeerde alumni van alle universiteiten in Nederland. De laatste peiling (2019) vond plaats onder alumni die in de periode 1 oktober 2016 tot 30 september 2018 afstudeerden. Op het moment van deze peiling, hadden negen van de tien alumni werk. Bijna driekwart vond binnen drie maanden na het afstuderen een baan en 45% zelfs al meteen. Met uitzondering van de afgestudeerde masters van Archeologie, is dat sneller dan de lichtingen van 2012 tot 2016, de vorige onderzoekspopulatie. Het grootste deel van de alumni kon beginnen op het niveau van de master: 66%. Het overgrote deel, 95%, vond een baan op hbo- of wo-niveau. De vraag vanuit de arbeidsmarkt naar onze alumni was, kortom, groot.

Nationale Alumnienquête 2019
Het Jonge Alumni Netwerk (JAN) van het Alumni Office organiseert activiteiten voor jonge alumni op het gebied van werk, financiën en arbeidsmarkt (foto Stefan van Ruijven).

Economie van groot belang

Ook andere ontwikkelingen (zie hierna) duiden erop dat de geënquêteerde lichtingen profijt hebben gehad van de in die tijd aantrekkende economie en de krapte op de arbeidsmarkt in een aantal sectoren. Welke gevolgen de nu heersende coronacrisis op de werkgelegenheid voor afgestudeerde Leidse masters heeft, is nog niet bekend; dit zal blijken wanneer de NAE eind 2021 opnieuw is afgenomen.

Meer zekerheid en hoger salaris

De alumni uit het onderzoek hebben meer baanzekerheid dan voorheen: het aandeel met een vaste baan of uitzicht daarop, is toegenomen van 70% tot 77%. Het salaris van de alumni is eveneens toegenomen, ten opzichte van dat van de vorige onderzoekspopulatie, gemiddeld met enkele honderden euro's per maand. Gemiddeld verdienen de bevraagde alumni 2967 euro per maand, een modaal salaris (dat is het meest voorkomende salaris in Nederland, nu plm. 3000 euro), maar er zijn aanzienlijke verschillen tussen de alumni van verschillende opleidingen in het bruto salaris dat ze ontvangen. Zo verdiende een archeoloog in de onderzoeksperiode gemiddeld 1957 euro en een geneeskunde-alumnus gemiddeld 3552 euro.

Nationale Alumnienquête 2019
Je naam zetten in het Zweetkamertje: het onverslijtbare symbool van afstuderen.aan de Leidse universiteit.

Waar gingen de alumni werken?

De afgestudeerden gingen vaker dan in de vorige periode aan de slag in financiële, zakelijke en dienstverlenende sectoren en in zorg/welzijn, en minder in onderwijs/onderzoek. Wat opvalt is dat Leidse alumni vaker dan die van andere universiteiten bij de overheid terecht komen. Mogelijk spelen hier de nauwe banden die de universiteit met Den Haag heeft een rol. Die banden waren er van oudsher al - de universiteit heeft altijd relatief veel Haagse politici en ambtenaren afgeleverd -  en nu we de Haagse Campus hebben, zijn de betrekkingen nog sterker.

De internationale alumni die de enquête invulden, zijn vaker dan in de vorige lichtingen in Nederland blijven wonen en werken na hun afstuderen: het percentage was 30-34% en steeg naar 46%.

Voorbereiding op de arbeidsmarkt

De uitkomsten van de enquête zijn niet representatief voor de gehele alumnipopulatie, aangezien het retourpercentage daarvoor te laag was. Niettemin bevestigen ze hoe belangrijk het is om aandacht te blijven besteden aan het versterken van de arbeidsmarktvoorbereiding van studenten - en net-afgestudeerden. Hoewel de Universiteit Leiden al aantal jaren meer en meer inspanningen pleegt op dit punt, zijn Leidse alumni er volgens de enquête namelijk nog steeds iets minder over te spreken dan de alumni van andere universiteiten.

Nationale Alumnienquête 2019
Avond van het Jonge Alumni Netwerk (JAN) met Nienke Wijnants, auteur van het boek 'Het dertigersdilemma'.

Zelf de mogelijkheden benutten

De arbeidsmarkt wordt sterk bepaald door externe invloeden (zoals nu de pandemie). Toch, of juist daarom, blijft het van groot belang dat studenten al tijdens hun studie de mogelijkheden benutten die de universiteit biedt voor oriëntatie op de arbeidsmarkt en het aanleren van specifieke vaardigheden voor het betreden ervan. Dat kan bijvoorbeeld via de vernieuwde Leiden University Career Zone, een van de resultaten van het universiteitsbrede project Arbeidsmarktvoorbereiding, onderdeel van de  Onderwijsvisie. Of met hulp van reeds afgestudeerde studiegenoten, via het Alumni Mentornetwerk. Niet alleen centraal wordt ondersteuning geboden. Diverse faculteiten en opleidingen hebben ook zelf initiatieven ontwikkeld ter ondersteuning van hun afgestudeerden in de overstap naar de arbeidsmarkt.

Juiste studiekeuze?

Tot slot nog een cijfer: het percentage studenten dat achteraf bezien voor dezelfde opleiding zou kiezen is toegenomen van 74% naar 77%. Dit betekent aan de ene kant dat nog ruim 20% afstudeerders eigenlijk liever de bul van een andere opleiding en/of universiteit hadden gehad, aan de andere kant zijn zoveel studenten die tevreden zijn met hun opleiding(skeuze) een opsteker. Aan het verder omhoog brengen van dit cijfer wordt ook hard gewerkt, onder meer door verbetering van de studiekeuzevoorlichting en matchingsactiviteiten.

Tekst: Anna Terra Verhage/Corine Hendriks
Foto bovenaan: Toen het nog kon. Alumnidag in 2018 met alumni van vele lichtingen in de tuin van het Academiegebouw, gegroepeerd rond rector magnificus Carel Stolker.
Mail de redactie

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.