Universiteit Leiden

nl en

Intensievere samenwerking tussen Universiteit Leiden en Defensieacademie

De samenwerking tussen het Institute of Security and Global Affairs (ISGA) en de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) intensiveren. Dat is het doel van de overeenkomst die op 16 november wordt getekend op de Campus Den Haag. Op die dag houdt ook Defensie-minister Ank Bijleveld in Wijnhaven een lezing namens de Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap, de KVBK.

Twee evenementen die in elkaar worden geschroefd’, zegt bijzonder hoogleraar War Studies Frans Osinga. Ruim anderhalf jaar bekleedt de hoogleraar en officier bij de Koninklijke Luchtmacht nu de leerstoel bij ISGA. Een dag per week werkt Osinga voor de Universiteit Leiden, de rest van de week is hij hoofd van de Vakgroep Krijgswetenschappen van de FMW (Faculteit Militaire Wetenschappen) in Breda.

De leerstoel van Osinga in Leiden wordt mogelijk gemaakt door de KVBK. De KVBK en ISGA vinden elkaar omdat ze met een multidisciplinaire benadering naar veiligheid en conflict kijken. Osinga houdt zich bezig met thema’s als ontwikkelingen in en debatten rond moderne oorlogsvoering, de uitdagingen van vredesoperaties en bijvoorbeeld maatschappelijke en politieke perspectieven op militair geweld. In zijn leerstoel begeleidt hij promovendi en geeft hij college over oorlog en strategie en doet eigen onderzoek. Door de ondertekening van een convenant tussen ISGA en de NLDA gaat de samenwerking tussen beide instituten geïntensiveerd worden.

Gezamenlijke onderwijs- en onderzoeksprogramma’s

‘We willen op verschillende vlakken intensiever gaan samenwerken’, legt Osinga uit. ‘De intentie is dat we gezamenlijk onderwijs- en onderzoeksprogramma’s gaan opzetten en dat we in gezamenlijkheid promotietrajecten willen ontwikkelen. Ook kijken we of we nog enkele aanvullende leerstoelen bij ISGA kunnen onderbrengen die daar een natuurlijk thuis hebben. Dan heb ik het bijvoorbeeld over Militaire Inlichtingenstudies. Per thema gaan we bekijken of samenwerking logisch is en of we dat kunnen intensiveren. Ook gaan we onderzoeken of we gezamenlijk naar een graduate school kunnen gaan, een platform waar je samen cursussen aanbiedt voor je promovendi.’ 

Osinga merkt dat de samenwerking vruchten begint af te werpen. Bijvoorbeeld tijdens de colleges die worden gegeven. ‘Ik heb laatst Edwin Bakker (hoogleraar terrorisme en contraterrorisme, red) uitgenodigd om een college te geven over terrorisme in mijn masteropleiding in Breda. Daar zie je dat we door het uitwisselen van experts elkaar kunnen versterken.’   

Ideale afwisseling

Voor Osinga is het werken bij de twee instellingen een ideale afwisseling. ‘Bij de Universiteit Leiden is het wat grootschaliger. Je staat in Wijnhaven voor een internationaal publiek, dat heeft een hele andere dimensie. In Breda heb je te maken met een internaat systeem, een soort University College. Iedere student zit daar om uiteindelijk officier te worden en ze hebben allemaal een specifieke beroeps georiënteerde motivatie. In de minor van Leiden beginnen de studenten vaak met een blanco sheet, dat is een hele andere onderwijssetting. Dat is dan misschien dan ook het enige vak dat ze in mijn discipline volgen en toch moet ik dan proberen om ze de essentie van moderne oorlogsvoering bij te brengen in die korte tijd. Uitermate stimulerend om te doen, vind ik.’

De kruisbestuiving, kennis over de inzet van de krijgsmacht en de aard van hedendaagse conflicten, besef van de complexiteit van missies en de wellicht ook  interesse voor Defensie aanwakkeren bij de studenten van ISGA, daar krijgt Osinga energie van. ‘Er zijn al verschillende mensen naar me toegekomen met de vraag hoe ze bij Defensie kunnen gaan werken. Kan ik verder studeren? Ik heb intussen bij mijn masteropleiding in Breda voormalige bachelorstudenten uit Leiden zitten.’

Populair door de actualiteit

De importantie en populariteit van War Studies is volgens de hoogleraar nog steeds groeiende.  ‘Oorlog is door de actualiteit geen abstract begrip. Het is helaas helemaal van deze tijd als we kijken in welke context we nu leven. Kijk naar wat er in Syrië gebeurt, in het Midden-Oosten, de veranderende machtsverhoudingen om ons heen, de assertieve houding van Rusland, de opkomst van China. Dat is niet nieuw, maar wel prangend aanwezig. Je ziet dan ook het enthousiasme van studenten om dit soort vakken te volgen.’  

Minister Bijleveld hecht veel waarde aan de professionalisering van het militair onderwijs. Dat de ondertekening van het samenwerkingsconvenant plaatsvindt in aanwezigheid van de minister maakt Osinga dan ook trots. ‘Wat is er nou mooier dan dat op dat moment te doen als ze ook een gastcollege geeft en het evenement is georganiseerd door de KVBK. Daar zie je dat de partijen bij elkaar komen.’

Update 16/11: Het evenement met de minister is helaas gecanceld. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.