Universiteit Leiden

nl en

Doe mee: COVID-19 door de ogen van kinderen

Hoe tekenen kinderen van 4 tot 12 jaar hun beleving van de coronatijd? En straalt de tekening optimisme of pessimisme uit? Deze en andere zaken onderzoeken wetenschappers van ons instituut Pedagogische Wetenschappen.

Er wordt op verschillende manieren onderzoek gedaan naar de beleving van kinderen in deze periode. Tot nu toe gebeurt dat uitsluitend in de vorm van vragenlijsten. Met dit onderzoek, willen we op een andere manier de ervaringen van kinderen rondom corona in kaart brengen, namelijk door kinderen te vragen een tekening te maken over hun beleving van de coronatijd.

COVID-19 door de ogen van kinderen

In tekeningen laten kinderen op  andere manieren hun gedachten en gevoelens zien dan in geschreven of gesproken antwoorden op vragen. Op tekeningen kunnen thema’s terugkomen die kinderen op een andere manier misschien niet eens zouden noemen. Hoe tekenen kinderen hun beleving van de coronatijd?

Doe mee met dit onderzoek

Dit onderzoek wordt ook in China uitgevoerd, waar kinderen mogelijk een heel andere beleving hebben van de coronatijd. Het virus is in China uitgebroken en de manier waarop ze daar met de uitbraak omgaan, is heel anders dan in Nederland. We willen graag bekijken of kinderen in China en in Nederland de situatie heel anders beleven of dat er juist veel overeenkomsten zijn.

Het onderzoeksteam heeft al veel ervaring met de thematische analyse van kindertekeningen. Ook werken zij volgens een strikte beroepscode die anonimiteit van de deelnemers garandeert. Alle tekeningen worden zonder naam - volledig anoniem dus - met alleen vermelding van het geslacht en de leeftijd van het kind aan de onderzoekers gegeven.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.