Universiteit Leiden

nl en

‘Een week bij de Nationale DenkTank voelt als een maand’

In de Nationale DenkTank (NDT) broeden twintig jonge academici vier maanden lang op een oplossing voor een maatschappelijk probleem. Deze Leidse deelnemers vertellen over hun ervaringen.

Bjarny van der Linden

Bjarny van der Linden (25 jaar) deed de bachelor Psychologie in Leiden, en is momenteel bezig met haar master Organisaties, Verandering & Management in Utrecht.

Waarom wilde je graag meedoen aan de NDT?

‘Ik ben gek op een uitdaging, en ik vind het belangrijk om me in te zetten voor de maatschappelijke zaak. Tijdens mijn studie was ik op zoek naar de verbinding met de praktijk en had ik de behoefte om meer te leren over advieswerk. Deze elementen komen allemaal terug bij de Nationale DenkTank, dus was de keuze om te solliciteren snel gemaakt.’

Wat zijn je eerste ervaringen?

‘De DenkTank voelt als een sneltrein! Een week bij de DenkTank voelt als een maand in het gewone leven. Het tempo ligt hoog en dat moet ook wel als je in zo’n kort tijdbestek zo’n groot probleem probeert te tackelen, maar mede daardoor heb je een megasteile leercurve. Inhoudelijk heb ik veel geleerd van de sessies met experts en themapartners. Maar ook op professioneel en persoonlijk gebied ontwikkel je heel veel nieuwe skills en ervaar je hoe het is om met een grote en diverse groep samen te werken.’

Welk maatschappelijk vraagstuk ga je aanpakken?

‘Middengroepen in Nederland staan de afgelopen jaren steeds meer onder druk op verschillende vlakken, en dit jaar richt de DenkTank zich op deze groep. Tijdens de analysefase hebben we de problematiek van de middengroepen binnen vier thema’s in kaart gebracht: arbeidsmarkt, woningmarkt, grip op de financiën en maatschappelijk onbehagen. Nu maken we de omslag naar de oplossingsfase waarin we met elkaar werken aan tien oplossingen.’

Wat wil je later in je carrière met deze kennis doen?

‘Eerlijk gezegd heb ik nog geen panklaar plan liggen, hoewel advieswerk binnen de (semi)publieke sector me absoluut aanspreekt. En daarbij komt de opgedane kennis natuurlijk mooi van pas. Tot slot ben ik van mening dat alle lessen uit deze periode toepasbaar zijn op je carrière omdat je je zo sterk ontwikkelt op persoonlijk vlak. Je neemt jezelf immers altijd mee naar je toekomstige werkplek!’

Godelieve Verburg

Godelieve Verburg (24 jaar) heeft de bachelor International Business Law en Honours College Law afgerond en is bijna klaar met de master Ondernemingsrecht. Tussen de bachelor en de master in was ze een jaar lang voorzitter van de Veerstichting.

Waarom wilde je graag meedoen aan de NDT?

‘Ik vind het belangrijk om maatschappelijk betrokken te zijn. De DenkTank geeft mij de mogelijkheid om met een groep van twintig heel ambitieuze studenten na te denken hoe wij een steentje bij kunnen dragen aan het oplossen van een groot maatschappelijk vraagstuk. Daarnaast biedt de DenkTank een kijkje in de keuken van het werk van een consultant én geeft het veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Deze drie factoren maakten dat ik graag wilde meedoen!’

Wat zijn je eerste ervaringen?

‘Ik merk dat het een heel pittig, uitdagend en bijzonder programma is. Het samenwerken in een groep met studenten met een compleet andere studieachtergrond leert mij veel over hoe je op verschillende manieren naar een probleem kan kijken. Dat is enorm verfrissend. De DenkTank is een snelkookpan: er wordt van je verwacht dat je in korte tijd veel kennis vergaart over het thema en de vinger op de zere plek kan leggen. Ik heb me echt verbaasd over de snelheid waarmee we werken.’

Welk maatschappelijk vraagstuk ga je aanpakken?

‘Ik heb de afgelopen weken onderzoek gedaan naar de problemen die mensen in de middengroepen in Nederland ervaren op de woningmarkt. Er zijn echt heel weinig betaalbare woningen voor deze groep beschikbaar. Zeker starters op de koopmarkt en huurders in het middensegment kunnen amper iets vinden. Het onderzoek naar de knelpunten hebben wij zo goed als afgerond en we gaan nu brainstormen hoe we de problemen zo goed mogelijk kunnen oplossen: hier hoor je binnenkort vast meer over!’

Wat wil je later in je carrière met deze kennis doen?

‘De DenkTank heeft me geleerd om snel veel kennis te vergaren over een onderwerp wat niet direct dichtbij mij staat. Ik weet nog niet concreet hoe ik de tot nu toe opgedane kennis later in mijn carrière wil gebruiken, maar ik weet zeker dat ik van de vele waardevolle lessen nog jaren plezier zal hebben.’

Sebastian Lučic

Sebastian Lučic (28 jaar) rondde in 2016 de dubbele bachelor Natuur- en Wiskunde af aan de Universiteit Leiden. Na de NDT gaat hij de master Mathematics aan de UvA afronden.

Waarom wilde je graag meedoen aan de NDT?

‘Ik wilde graag meedoen aan de NDT omdat het een mooie kans is om uit de universiteitsbubbel te treden, en om mij in te kunnen zetten voor iets dat maatschappelijk relevant is. Het is ook even heel wat anders dan wiskunde, en dat trok mij wel.’

Wat zijn je eerste ervaringen?

‘Het is interessant en leerzaam om in een diverse groep aan de slag te gaan met zo een complex probleem dat ook nog eens heel belangrijk is voor Nederland. Alles gaat wat sneller dan op de universiteit, waar het vooral belangrijk is om alles mee te nemen in je onderzoek, en alles in detail te doen. Bij de NDT moet je snel tot de kern kunnen komen en de grote lijnen kunnen zien.’

Welk maatschappelijk vraagstuk ga je aanpakken?

‘Tijdens de analysefase zat ik in team Wonen & Leefomgeving. We hebben hierbij gekeken naar aspecten van de woningmarkt die voor deze groep obstakels vormen. Daarnaast hebben we ons ook beziggehouden met welke aspecten van de leefomgeving de grootste rol spelen. We gaan binnenkort aan de slag met het formuleren en uitwerken van oplossingen. Ik vind het hierbij vooral belangrijk dat de oplossingen schaalbaar zijn.’

Wat wil je later in je carrière met deze kennis doen?

‘Dat weet ik nu nog niet. Het is een proces waar je sowieso veel over jezelf en je eigen manier van werken en denken leert, maar ook over hoe bepaalde zaken werken in de maatschappij, en dit is denk ik hoe dan ook waardevol. Mocht ik aan een oplossing gaan werken die echt perspectief biedt, dan kan het nog alle kanten opgaan.’

Djuanti Dafne Tamsma

Djuanti Dafne Tamsma (25 jaar) studeert Financieel recht & Political Perspectives on Politics and the Economy aan de Universiteit Leiden.

Waarom wilde je graag meedoen aan de NDT?

‘Ik wil graag bijdragen aan een maatschappelijk vraagstuk met kennis uit de wetenschap, het bedrijfsleven en de overheid. Het is mooi om concrete oplossingen, maatschappelijke impact en de kracht van jonge denkers in een project te kunnen combineren. Samen met twintig gelijkgestemden kan ik me storten op een vraagstuk dat ook een sterk politiek economische invalshoek had. Daarbij werken we vanuit veel verschillende disciplines.’

Wat zijn je eerste ervaringen?

‘Ik heb veel geleerd over het onderwerp, maar ook over mijn eigen interactie met anderen. Ik leer zo veel van samenwerking met mensen uit andere disciplines, omdat ieder zijn of haar eigen werkmethoden en persoonlijke waarden heeft. Daarnaast zijn we veel in gesprek gegaan met mensen over wie de problematiek gaat, dat is anders dan alleen maar op afstand analyseren.’

Welk maatschappelijk vraagstuk ga je aanpakken?

‘Zelf zat ik in het themateam 'Grip op financiën'. We identificeren de belangrijkste knelpunten en gaan nu na hoe we een haalbare oplossing met veel impact kunnen realiseren.’

Wat wil je later in je carrière met deze kennis doen?

‘Ik hoop in mijn carrière bij te kunnen dragen aan menselijk welvaart, zowel in economische zin als breder. Hierbij is het van groot belang dat de menselijke waardigheid niet uit het oog wordt verloren. Met de kennis die ik opdoe bij de Nationale DenkTank hoop ik niet alleen op politiek-economisch vlak meer te kunnen bijdragen, maar ook werkwijzen te vinden om deze waardigheid te behouden.’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.