Universiteit Leiden

nl en

Consortium zet Quantum Computer in de cloud

De quantumcomputer is onderweg, maar is de maatschappij er klaar voor? quantumcomputers hebben de reputatie moeilijk te begrijpen te zijn vanwege hun complexiteit. Dit beperkt het vermogen van de maatschappij om zich toekomstige toepassingen voor te stellen, waardoor er een kloof ontstaat tussen de maatschappij en quantumcomputers. Een consortium van 14 kennisinstellingen, waaronder de Universiteit Leiden, ontving 4,5 miljoen euro uit de jaarlijkse financieringsronde van de Nationale Wetenschapsaganda voor Onderzoek op Routes door Consortia (NWA-ORC) om deze kloof te overbruggen en quantumcomputers dichter bij de toekomstige gebruikers te brengen.

Quantum Inspire - de Nederlandse quantumcomputer in de cloud

Het ultieme platform om quantumcomputers met de maatschappij te verbinden is het internet. Online toegang tot quantumtechnologie stelt de maatschappij en de industrie in staat om de contra-intuïtieve aspecten van quantummechanica aan te pakken en het potentieel van quantumalgoritmen te verkennen. In Nederland heeft QuTech, een gezamenlijk initiatief van de TU Delft en TNO, de eerste stappen gezet om de eerste Europese quantumcomputer in de cloud te ontwikkelen, genaamd 'Quantum Inspire'. 

Quantum Inspire zal alle aspecten van quantumcomputers omvatten: van de basishardware om quantumbits te besturen, tot talen op hoog niveau, quantumalgoritmen en interfaces om quantumbits te programmeren. Het volledige systeem zal beschikbaar worden gesteld in de cloud, wat betekent dat gebruikers het systeem 24 uur per dag en 7 dagen per week kunnen draaien en programmeren. De Universiteit Leiden draagt bij aan het project met ‘Quantum Rules!’ en ‘Applied Quantum Algorithms (aQa)’. Quantum Rules! brengt de quantumwereld naar middelbare scholieren en hun docenten. Het aQa initiatief zal onderzoeken hoe een quantumcomputer de kunstmatige intelligentie kan verbeteren in de context van 'quantum machine learning'.

Uitzonderlijke rekenkracht

De quantumtechnologie heeft een uitzonderlijke rekenkracht, met een groot potentieel om een game-changer te worden bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen op het gebied van energie, voedselvoorziening, veiligheid en gezondheidszorg. De verwachting is dat online toegang tot deze nieuwe architectuur het academisch onderzoek zal stimuleren, het publiek zal betrekken, scholen in staat zal stellen om quantumwetenschap te onderwijzen aan nieuwe generaties, en de industrie zal stimuleren om de Nederlandse waardeketen op het gebied van quantumtechnologie te ontwikkelen en te versterken.

Dit is een gezamenlijk project van een consortium van 14 kennisinstellingen: Technische Universiteit Delft, Universiteit Leiden, Radboud Universiteit, HAS Hogeschool, Qutech, TNO, Waag, Ministerie van Defensie, Malmberg, Zurich Instruments, Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (ONZ), Interfacultair centrum voor lerarenopleiding, onderwijsontwikkeling en nascholing van de Universiteit Leiden (ICLON).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.