Universiteit Leiden

nl en

Christa Tobler over het systeem van dynamische aanpassing van het EER-recht

Op 29 oktober 2020 organiseerde het Europa-Institut Zürich een conferentie met als titel "1. Zürcher Europarechtstag: Europäische Integration, Drittstaaten und (direkte) Demokratie" (1e Zürich European Law Day: European Integration, Third Countries and (Direct) Democracy

De conferentie bestond uit drie thematische blokken: over de EU-landen, de EER/EVA-landen en Zwitserland. Het tweede blok had betrekking op het recht van de Europese Economische Ruimte (EER), dat belangrijke delen van het EU-recht uitbreidt tot IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. In dit tweede blok gaf Christa Tobler een presentatie over het systeem van de zogenaamde dynamische aanpassing van het EER-recht in de situatie waarin de EU nieuwe EU-wetgeving aanneemt die relevant is voor de Europese Economische Ruimte. Een soortgelijk systeem wordt momenteel besproken met betrekking tot enkele van de sectorale overeenkomsten tussen de EU en Zwitserland. De conferentie werd in hybride vorm gehouden, online en offline.

Zie hier voor meer informatie over de conferentie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.