Universiteit Leiden

nl en

Consortia krijgen subsidie voor onderzoek naar urgente vraagstukken

Meerdere consortia waarin de Universiteit Leiden is vertegenwoordigd gaan aan de slag met interdisciplinair onderzoek waarmee wetenschappelijke en maatschappelijke doorbraken binnen bereik komen. In de projecten werken kennisinstellingen, overheden en private partijen nauw samen.

De projecten krijgen financiering in de tweede ronde binnen het programma van de Nationale Wetenschapsagenda: Onderzoek op Routes door Consortia (NWA-ORC). In totaal is ruim 93 miljoen euro beschikbaar, waarvan 81 miljoen euro afkomstig uit de Nationale Wetenschapsagenda.

Wees op tijd! Het voorkomen van cognitieve achteruitgang en arbeidsongeschiktheid bij mensen met multiple sclerose

Zodra mensen met multiple sclerose cognitieve of werkproblemen ervaren, zijn deze problemen vaak al zo vergevorderd dat behandeling faalt. Preventieve behandelingen lijken de oplossing om de kwaliteit van leven en deelname aan de maatschappij van patiënten te garanderen. Hiervoor zal de focus van symptoombestrijding naar preventief handelen moeten verschuiven.    

Consortium: VUmc, VU Amsterdam, Universiteit Leiden, Sanofi Genzyme, Merck bv, Personal Fitness Nederland, MS vereniging Nederland, St. Anthonius Hospital Nieuwegein, Hospital Rivierenland Tiel, Medisch Spectrum Twente Enschede, Stichting MS Research, Nationaal MS Fonds, Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde, Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en bedrijfsgeneeskunde, MSweb.nl

Toegekend bedrag: 1,6 miljoen euro

eHealth Junior

Binnen eHealth junior werken zorgverleners, patiënten, bedrijven en overheid samen om kwalitatief hoogwaardige eHealth-tools te ontwikkelen voor één miljoen chronisch zieke kinderen. Deze tools voorkomen psychologische problemen op een gepersonaliseerde, diagnose-onafhankelijke manier en bevorderen optimale participatie. eHealth tools zullen beschikbaar komen via toegankelijke, gebruiksvriendelijke en duurzame platforms.

Consortium: Erasmus MC, Technische Universiteit Delft, Universitair Medisch Centrum Utrecht UMCU, Radboud University Medical Center RUmc, Universiteit Leiden, Leiden University Medical Center (LUMC), Fontys, Tranzo, GGZ, Universiteit Utrecht, VU Amsterdam, NHL Stenden, HKU, Amsterdam UMC, Erasmus Universiteit Rotterdam, Erasmus School of Health Policy & Management ESHPM, Trimbos Institute, Kind en Ziekenhuis, Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting, Patiëntenvereniging Aangeboren hartafwijkingen, Sophia Foundations (SKZ), Ronald McDonald Kinderfonds, National Youth Council (NJR), Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Games for Health Europe, Ellis in Wonderland, Augeo Foundation, Philips VitalHealth, IJsfontein, Ivido, Jantje Beton, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Rotterdam University of Applied Sceinces, gemeente Rotterdam, Breburg Centre youth mental health, NVK Dutch Pediatric Society, Princess Máxima Center for Pediatric Oncology, Patiëntenorganisatie VSOP, Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), ReumaNederland, Menzis, CZ, Zorgverzekeraars Nederland, Zilveren Kruis, Waag

Toegekend bedrag: 4,9 miljoen euro 

Pressing Matter: Ownership, Value and the Question of Colonial Heritage in Museums

Het Engelse pressing matter verwijst tegelijk naar ‘dringende kwesties en naar ‘lastige voorwerpen’. Het project gaat over de rol die koloniale collecties kunnen spelen in het oplossen van spanningen tussen alle mogelijke betrokkenen rondom onze omgang met het koloniale verleden. Welke nieuwe vormen van eigenaarschap zijn wenselijk en mogelijk?

Consortium:  VU Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Utrecht, Universiteit Leiden, NIOD Institute for War, KNAW, Rijksuniversiteit Groningen, Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU), Nationaal Museum van Wereldculturen (NMVW), Stichting Nationaal Museum van Wereld Culturen, Stichting Academic Erfgoed, Rijksmuseum, Bronbeek Museum, Framer Framed, Rijksakademie, The Black Archives, Peace Palace Library, Rijksuniversiteit Groningen Museum, Universiteit Utrecht Museum, Hapin, Papua Support Foundation, Dutch Culture, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Imagine IC, Pitt Rivers Museum, Center for Anthropological Research on Museums and Heritage, Museum Nasional Indonesia, Universitas Gadjah Mada, University the Western Cape, Deutsches Zentrum Kulturgutverluste.

Toegekend bedrag: 3,5 miljoen euro

Gereedschappen die rekening houden met het immuunsysteem om medicijnen te ontdekken

In plaats van op proefdieren, kunnen de effecten van medicijnen en behandelingen ook getest worden op miniatuurweefselmodellen die de respons van een orgaan nabootsen. Maar geen van zulke modellen bevat op dit moment een lymfestelsel, terwijl dit wel essentieel is voor onze gezondheid. De onderzoekers van onder andere het LUMC ontwikkelen ‘orgaan-op-chip’-modellen met een ingebouwd lymfestelsel als precisie-instrument in de strijd tegen immuun-gerelateerde aandoeningen.

Consortium:  Leiden University Medical Center (LUMC), VU Medical Center (VUMC), Wageningen University and Research, Universiteit Twentse, Technische Universiteit Delft, Universiteit Maastricht, IBA Lifesciences GmbH, TissUse GmbH, Nederlandse Brandwonden Stichting, Dutch Society for the Replacement of Animal Testing dsRAT, Proefdiervrij, BioEC, Cealus health, IMEC (One Planet), PolyVation, Alveolé, Optics11, hDMT, Ibidi GmbH, AIM Biotech, VSParticle, Amsterdam UMC (AMC), Red Cross Hospital Beverwijk, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Maag Lever Darm Stichting, The University of Melbourne, Ncardia, Roche, Danone Nutricia Research

Toegekend bedrag: 4,9 miljoen euro

Quantum Inspire – de Nederlandse kwantumcomputer in de ‘cloud’  

De kwantumcomputer komt eraan, maar is de maatschappij er wel klaar voor? Quantum Inspire combineert de nieuwste kwantumtechniek tot een eerste prototype kwantumcomputer en maakt deze 24/7 online beschikbaar voor iedereen, met het oog op kennismaking, onderwijs, ontwikkeling en nieuwe toepassingen gericht op grote maatschappelijke uitdagingen.

Consortium:  Technische Universiteit Delft, Universiteit Leiden, Radboud Universiteit, HAS Hogeschool, Qutech, TNO, Waag, Ministerie van Defensie, Malmberg, Zurich Instruments, Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (ONZ), Interfacultair centrum voor lerarenopleiding, onderwijsontwikkeling en nascholing van de Universiteit Leiden (ICLON)

Toegekend bedrag: 4,5 miljoen euro 

Het Nederlandse Zwarte Gaten Consortium

Dit consortium gaat interdisciplinair onderzoek doen naar zwarte gaten, van het ontwikkelen van telescopen en het geologische onderzoek voor de mogelijke komst van de Einstein Telescoop, tot pure sterrenkundige en theoretische vraagstukken. Via educatie en outreach proberen de onderzoekers hierbij een groot deel van de samenleving te betrekken.

Consortium:  Universiteit Utrecht, Radboud Universiteit, Nikhef, Universiteit van Amsterdam (UvA), Universiteit Twente, Universiteit Maastricht, Universiteit Utrecht, KNMI, Technische Universiteit Delft, Universiteit Leiden, Hogeschool van Amsterdam (HvA), TNO, Hogeschool Utrecht, Rijksmuseum Boerhaave, Museumplein Limburg, Provincie Limburg, Innoseis, Shell, Las Cumbres Observatory, The Black Hole Initiative, Natuurkunde.nl

Toegekend bedrag: 4,9 miljoen euro 

DARTBAC: Dutch Antimicrobial Resistance Technology development and Biofilm Assessment Consortium

Opkomende antimicrobiële resistentie (AMR) zal antibiotica veel minder effectief maken bij infectiepreventie en -behandeling. DARTBAC zal nieuwe antimicrobiële technologieën ontwikkelen die niet gebaseerd zijn op antibiotica om dit probleem aan te pakken. Gezamenlijk brengt DARTBAC de hele kennisketen samen rond de ontwikkeling van nieuwe materiaaltechnologieën ter bestrijding van AMR.

Consortium:  Academisch Medisch Centrum (Amsterdam UMC), Technische Universiteit Delft (TUD), Eindhoven University of technology (TU/e), Leiden University Medical Centre (LUMC), Maastricht University (UM-M4i), Maastricht University Medical Center (MUMC), National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), Universitair Medisch Centrum Groningen, Universitair Medisch Centrum Utrecht UMCU, Universiteit van Amsterdam (UVA), B. Braun Aesculap (Germany), BiosparQ, Bonalive Biomaterials Ltd, CAM Bioceramics bv, DSM Biomedical, MadamTherapeutics, OS-1, PCI Biotech, ReumaNederland, Zorginnovaties, Dutch Knowledge Institute Medical Specialists (KIMS), Dutch Orthopaedic Association (NOV), AMR-Insights (AMR)

Virtual Human Platform voor veiligheidsbeoordeling

In co-creatie met stakeholders ontwikkelt het consortium ‘s werelds eerste Virtual Human Platform voor de beoordeling van de veiligheid van chemicaliën en geneesmiddelen, uitsluitend op basis van de biologie van de mens. Door innovaties in datawetenschappen, menselijke weefselkweekmodellen en transitiemanagement te integreren, brengen we de transitie naar proefdiervrije veiligheidsbeoordeling in een stroomversnelling. 

Consortium:  Universiteit Utrecht, Amsterdam UMC (AUMC), Delft University of Technology (TUD), Eindhoven University of technology (TU/e), Leiden University Medical Centre (LUMC), Maastricht University (UM-M4i), Maastricht University Medical Center (MUMC), National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), UMC Groningen, UMC Utrecht (UMCU), University of Amsterdam (UVA), B. Braun Aesculap (Germany), BiosparQ, Bonalive Biomaterials ltd, CAM Bioceramics B.V., DSM Biomedical, MadamTherapeutics, OS-1, PCI Biotech, ReumaNederland, Zorginnovaties, Dutch Knowledge Institute Medical Specialists (KIMS), Dutch Orthopaedic Association (NOV), AMR-Insights (AMR)

Toegekend bedrag: 9,9 miljoen euro

De biologische klok in de moderne samenleving

De biologische klok raakt verstoord door onze 24-uursmaatschappij. Dit vergroot de kans op geestelijke en lichamelijke gezondheidsproblemen en vormt een wereldwijde bedreiging voor de biodiversiteit. De onderzoekers willen strategieën ontwikkelen om de biologische klok gezond te houden, en daarmee bijdragen aan een duurzame toekomst voor onze planeet en haar inwoners.

Consortium:  Leiden University Medical Center (LUMC), Amsterdam UMC, Hogeschool van Amsterdam (HvA), Erasmus MC, Hogeschool Van Hall Larenstein HvHL, Universiteit Leiden, Universiteit van Amsterdam, Institute of Biology Leiden (IBL), Leiden Academic Centre for Drug Research (LACDR), Nederlands Herseninstituut NIN, NIOO-KNAW, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, Rijksuniversiteit Groningen, Technische Universiteit Eindhoven TU/e, TNO, Universitair Medisch Centrum Utrecht UMCU, ARTIS, Centre for Human Drug Research (CHDR), Chrono Eyewear bv, Chrono@Work, Edelris, Gemeente Amsterdam, Gemeente Apeldoorn, Gemeente Den Haag, Gemeente Leiden, Gemeente Rotterdam, Gemeente Texel, Gemeente Utrecht, Geestelijke gezondheidszorg voor mensen in Eindhoven en omgeving (GGzE), Good Light Group, Hersenstichting, Janssen Pharmaceutica, Jeroen Bosch Ziekenhuis, KWF Kanker Bestrijding, Leyden Academy on Vitality & Ageing, Methylomics BV, MediluX BV, NEMO Science Museum, OcellO, Peira, Technolab, Witte Raaf, Algemeen Verbond Van Volkstuinders Verenigingen in Nederland (AVVN), Caring Universities Consortium, Gemeente Putten, Glastuinbouw Nederland, Globe at Night, Holland Rijnland, International Dark Sky Association (IDA), Leids Universitair Behandel- en Expertise Centrum (LUBEC), Naturalis, Natuur & Milieufederaties, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL), Openbare Verlichting Nederland (OVLNL), Platform Betere Tijden, Rijkswaterstaat, Smart City program, Gemeente Rotterdam, Vereniging van Ouders van Couveusekinderen, Vreeken’s Zaden, Water Authority Hunze en Aa’s

Toegekend bedrag: 9,7 miljoen euro

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.