Universiteit Leiden

nl en

Sandra van Dijk in Trouw over de aanpak van armoede

Door de coronacrisis worden sociaal-economisch kwetsbare groepen hard getroffen. Veel politieke partijen willen momenteel - afgezien van hun plaats op het politieke spectrum - kansarmoede aanpakken. Dan is het wel zaak dat dit direct gebeurt, schrijft gezondheidspyscholoog Sandra van Dijk in Trouw.

Trouw

Groepen die financieel kwetsbaar zijn en geraakt worden door de coronacrisis, worden ook getroffen door een ander virus: het kansarmoedevirus. 'Dit virus veroorzaakt een neerwaartse spiraal van stress, machteloosheid, een laag zelfbeeld en slechte zelfzorg. Hoe verder men verstrikt raakt, hoe complexer de clustering van problemen en hoe kostbaarder de maatschappelijke oplossingen', aldus Sandra van Dijk in Trouw. 

Aanpak armoede hoeft niet op formatie te wachten (22 maart 2021)

Hoe gaan mensen om met ernstige bedreigingen voor hun gezondheid? Daarop richt Sandra van Dijk zich met haar onderzoek. Haar onderzoeksprojecten richten zich op zelfmanagement voor patiënten met chronische nierziekte. In die projecten bouwen en evalueren de onderzoekers, samen met patiënten en collega's uit verschillende disciplines, nieuwe zorgsystemen. Die gepersonaliseerde systemen helpen mensen met hun ziekte om te gaan en een gezonde levensstijl aan te nemen.

Eerder in de media

NOS Radio 1

Sandra van Dijk vertelt bij NOS Radio 1 over leefstijlverzekeringen van zorgverzekeraars waarmee mensen met een gezonde leefstijl financieel worden beloond. Mensen zijn heel gevoelig voor beloningen, zeker als deze direct volgen op hun gedrag. Bij het aannemen van een gezonde levenstijl, laat deze beloning - bijvoorbeeld een betere gezondheid - vaak lang op zich wachten. 'Dan kan het geven van een kortetermijnbeloning, zoals een financiële prikkel, wel prettig zijn voor mensen', aldus Sandra van Dijk over het afsluiten van leefstijlverzekeringen.  

Sandra van Dijk bij NOS Radio 1 (20 februari, vanaf 04:20)

Tijdschrift Sociale Vraagstukken

Alleen een integrale afweging van een multidisciplinair team kan het coronavirus bedwingen zonder de maatschappij en economie te veel te schaden, betogen Sandra van Dijk en Marcel Canoy. Dat is niet hetzelfde als luisteren naar mensen die vanuit de zijlijn iets roepen.
Tijd voor multidisciplinair beleid (31 Oktober)

NRC

Bij eenzaamheid denken we te snel aan schrijnende, maar stereotiepe gevallen, schrijven Sandra van Dijk en Marcel Canoy. Corona maakt vroeg ingrijpen nog belangrijker.
Eenzaamheid bestrijd je in een vroeg stadium (7 oktober)

Tijdschrift Sociale Vraagstukken 

In tijden van grote onzekerheid is het zoeken naar houvast. Ook wetenschappers weten vooral wat ze niet weten. We weten dat kwetsbare groepen disproportioneel hard getroffen worden, maar tasten in het duister of de schade tijdelijk is of permanent. Maar in al die onzekerheid is wel enige orde te scheppen met het schetsen van verschillende maatschappelijke scenario’s door Sandra van Dijk en Marcel Canoy.
Doomsday of de schade beperkt – De maatschappelijke gevolgen van Covid-19 in vier scenario’s (15 september)

Volkskrant opinie

Om de economie weerbaar te maken moeten we investeren in sociaal kapitaal. Deze investeringen zijn rendabel, want ze voorkomen dat kwetsbare burgers die het hardst geraakt worden door covid-19 langdurig aan de kant komen te staan, betogen Sandra van Dijk en Marcel Canoy.
In de goudkoorts van het WobkeWiebesfonds dreigen kwetsbare burgers al snel onder te sneeuwen (14 september)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.