Universiteit Leiden

nl en

Sandra van Dijk bij Radio Weetlust over E-health

Radio Weetlust: Hét radioprogramma van Leiden2022! Een heel jaar lang staat Leiden als European City of Science in het teken van de wetenschap en weetjes. Gezondheidspsycholoog Sandra van Dijk is wetenschappelijk coördinator Healthy Society Hub van Medical Delta en praat over E-health.

Sleutelstad Radio Weetlust

Dagonderwerp E-health ( 17 maart 2022)

 

Nederlands Dagblad

Tegelijk met het stijgend aantal coronagevallen neemt de druk op de ongevaccineerden toe. Volgens gezondheidspsycholoog Sandra van Dijk werkt dat averechts. 'Mensen willen soms wel veranderen, maar ze willen niet veranderd worden.'
Druk op ongevaccineerden neem toe: 'werkt averechts' (€, 23 oktober)

Science071

Interview met Sandra van Dijk - 'Niet vaccineren is niet per se asociaal' (22 september)

NRC

Niet stigmatisering, maar juist empathie zou een effectievere benadering zijn van mensen die zich niet laten vaccineren, zo pleitten de Leidse pyscholoog Sandra van Dijk en gezondheidseconoom Marcel Canoy (Vrije Universiteit): 'Wakker de polarisatie niet verder aan. Bestempel ongevaccineerden niet als wappies; met empathie bereik je meer.'
Je niet laten vaccineren is niet per se asociaal (14 september)

De menselijke maat

Gezondheidspsycholoog Sandra van Dijk publiceerde samen met haar samenwerkingspartner gezondheidseconoom Marcel Canoy (Vrije Universiteit) en het kennisinstituut Movisie een bundel over het begrip 'menselijke maat'. Foto: li. Janny Bakker-Klein, bestuursvoorzitter Movisie
Mark Rutte neemt bundel over de menselijke maat in ontvangst

Eerder in de media

NOS Radio1 Journaal

Sinds de Toeslagenaffaire wordt nogal eens gezegd: 'de menselijke maat moet terug!'. Maar wat is die menselijke maat en hoe pas je hem toe? 'Goed luisteren naar wat iemand zelf belangrijk vindt. Op een moment dat je breder kijkt kun je heel veel zorgkosten voorkomen.' Beluister het interview.
Wat is 'de menselijke maat'? (en hoe breng je hem terug) (28 juni)

Sociale Vraagstukken

Blog: De menselijke maat in perspectief (14 mei)

Trouw

In het kamerdebat over bestuurlijke vernieuwing noemde demissionair premier Mark Rutte als inspiratiebron Sandra van Dijk en Marcel Canoy van de Vrije Universiteit (VU). Lees het interview in Trouw. 
Dit zijn de wetenschappers achter ‘de menselijke maat’ van de nieuwe Rutte (€) 

Sociale Vraagstukken

Blog: De menselijke maat doe je zo (4 mei)

Trouw

Groepen die financieel kwetsbaar zijn en geraakt worden door de coronacrisis, worden ook getroffen door een ander virus: het kansarmoedevirus. 'Dit virus veroorzaakt een neerwaartse spiraal van stress, machteloosheid, een laag zelfbeeld en slechte zelfzorg. Hoe verder men verstrikt raakt, hoe complexer de clustering van problemen en hoe kostbaarder de maatschappelijke oplossingen.'
Aanpak armoede hoeft niet op formatie te wachten (22 maart 2021)

NOS Radio 1

Sandra van Dijk vertelt bij NOS Radio 1 over leefstijlverzekeringen van zorgverzekeraars waarmee mensen met een gezonde leefstijl financieel worden beloond. Mensen zijn heel gevoelig voor beloningen, zeker als deze direct volgen op hun gedrag. Bij het aannemen van een gezonde levenstijl, laat deze beloning - bijvoorbeeld een betere gezondheid - vaak lang op zich wachten. 'Dan kan een kortetermijnbeloning, zoals een financiële prikkel, wel prettig zijn voor mensen.'  
Sandra van Dijk bij NOS Radio 1 (20 februari, vanaf 04:20)

Hoe gaan mensen om met ernstige bedreigingen voor hun gezondheid? Daarop richt Sandra van Dijk zich met haar onderzoeksprojecten voor zelfmanagement voor patiënten met een chronische ziekte. In die projecten bouwen en evalueren de onderzoekers samen met patiënten en collega's uit verschillende disciplines, nieuwe zorgsystemen. Die gepersonaliseerde systemen helpen mensen met hun ziekte om te gaan en een gezonde levensstijl aan te nemen.

Tijdschrift Sociale Vraagstukken

Alleen een integrale afweging van een multidisciplinair team kan het coronavirus bedwingen zonder de maatschappij en economie te veel te schaden, betogen Sandra van Dijk en Marcel Canoy. Dat is niet hetzelfde als luisteren naar mensen die vanuit de zijlijn iets roepen.
Tijd voor multidisciplinair beleid (31 Oktober)

NRC

Bij eenzaamheid denken we te snel aan schrijnende, maar stereotiepe gevallen, schrijven Sandra van Dijk en Marcel Canoy. Corona maakt vroeg ingrijpen nog belangrijker.
Eenzaamheid bestrijd je in een vroeg stadium (7 oktober)

Tijdschrift Sociale Vraagstukken 

In tijden van grote onzekerheid is het zoeken naar houvast. Ook wetenschappers weten vooral wat ze niet weten. We weten dat kwetsbare groepen disproportioneel hard getroffen worden, maar tasten in het duister of de schade tijdelijk is of permanent. Maar in al die onzekerheid is wel enige orde te scheppen met het schetsen van verschillende maatschappelijke scenario’s door Sandra van Dijk en Marcel Canoy.
Doomsday of de schade beperkt – De maatschappelijke gevolgen van Covid-19 in vier scenario’s (15 september)

Volkskrant opinie

Om de economie weerbaar te maken moeten we investeren in sociaal kapitaal. Deze investeringen zijn rendabel, want ze voorkomen dat kwetsbare burgers die het hardst geraakt worden door covid-19 langdurig aan de kant komen te staan, betogen Sandra van Dijk en Marcel Canoy.
In de goudkoorts van het WobkeWiebesfonds dreigen kwetsbare burgers al snel onder te sneeuwen (14 september)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.