Universiteit Leiden

nl en

Marie Münch en Wouter de Rijk winnen scriptieprijzen bachelor’s Politicologie 2020

Voor het eerst in de geschiedenis zijn er twee winnaars van de Van den Bergprijs: de ‘traditionele’ voor de beste eindscriptie in het Nederlandstalige bachelorprogramma Politicologie en, per 2020, een student van de specialisatie International Relations and Organisations (IRO). Wouter de Rijks werk over sociale bewegingen was de beste afstudeerscriptie binnen Politicologie/Internationale Politiek. En binnen de eerste cohort IRO-afstudeerders spande Marie Münch de kroon met een studie over conflicten tussen burgers in Afrika.

Wouter de Rijk, ‘Collective Identity in Non-Hierarchical Social Movements. The Case of Extinction Rebellion’

Zes scripties waren genomineerd voor de Van den Bergprijs 2020 in de categorieën Politicologie en Internationale politiek. Wouter de Rijks  ‘Collective Identity in Non-Hierarchical Social Movements. The Case of Extinction Rebellion’ gooide uiteindelijk de hoogste ogen.

Wouter de Rijk stelt de vraag hoe niet-hiërarchische sociale bewegingen erin slagen een collectieve identiteit te creëren en behouden. Hij onderzoekt de casus ‘Extinction Rebellion’, een ‘groep gewone mensen die door vreedzame, creatieve en disruptieve acties proberen de gevolgen van de klimaat- en ecologische crisis te stoppen’. Hij maakt gebruik van de concepten ‘framing’ en ‘narrative’ en doet aan particperende observatie. De jury, bestaande uit Joop van den Berg, Hilde van Meegdenburg, Martijn Mos en Rex van der Kruit, was zeer onder de indruk van deze benadering: ‘gedurfd en origineel’. Wouter de Rijk, onder begeleiding van Petr Kopecký en tweede lezer Frank de Zwart, toonde bovendien een ‘goed inzicht in de literatuur en methodologische finesse’.

Marie Münch, ‘The Impact of Agricultural Intensification on Civil Conflict in Africa’

Marie Münch was een van de  zes genomineerden binnen de specialisatie Political Science: International Relations and Organisations (IRO). In haar scriptie onderzoekt zij het verband tussen intensivering van de landbouw en het ontstaan van conflicten tussen burgers—twee belangrijke verschijnselen die nog niet vaak in samenhang zijn bestudeerd.

‘The Impact of Agricultural Intensification on Civil Conflict in Africa’, geschreven onder supervisie van Babak Rezaee Daryakenari en tweede lezer Frits Meijerink, ontwikkelt een theoretisch kader: hoe werkt intensivering van de landbouw uit op ongenoegen onder burgers, en, uiteindelijk, onderlinge conflicten. In het empirische deel van haar project toont Marie Münch aan dat intensivering conflicten tussen burgers kan aanwakkeren, afhankelijk van de vraag of intensivering de productiviteit van de betreffende landbouwsector verhoogt. Deze bevindingen zouden moeten worden meegenomen in het regeringsbeleid van vele landen.

De jury, gevormd door Simon Chauchard en Daniel Thomas, prijst Marie Münch vanwege haar ‘theoretische innovatie, wetenschappelijke zelfdiscipline, heldere schrijfstijl, genuanceerde conclusies, en oog voor maatschappelijk belangrijke vraagstukken.’ Een welverdiende winnaar in de eerste van een hopelijk lange rij van gelauwerde auteurs van IRO-scripties.

Youtube-ceremonie

Normaliter wordt de Van den Berg scriptieprijs uitgereikt tijdens de afstudeerceremonie van het bachelorprogramma van het Instituut Politieke Wetenschap. Maar Wouter de Rijk en Marie Münch hebben de prijs niet persoonlijk in ontvangst kunnen nemen. Vanwege de beperkingen die het coronavirus momenteel oplegt, kreeg de ceremonie voor de ‘class of 2020’ de vorm van een video-uitzending. Die is hier terug te zien:

Youtube kanaal Instituut Politieke Wetenschap Universiteit Leiden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.