Universiteit Leiden

nl en

Een warm welkom aan eerstejaars: puzzelen met anderhalve meter

Alles verloopt dit jaar anders dan normaal vanwege de maatregelen rondom corona; de introductieweken, het studentenleven en het onderwijs. Om nieuwe studenten toch een gedegen en warm welkom te heten, is hard gewerkt aan de kaders van een mentorprogramma. De werkgroep ‘Cohortering en Tutorgroepen’ heeft hiervoor alles in gereedheid gebracht. We vroegen Marion Boers, voorzitter van de werkgroep en universitair docent Kunstgeschiedenis, hoe dit in zijn werk ging.

Marion Boers

Hoe hebben jullie het mentorprogramma georganiseerd?

‘Om de nieuwe studenten te kunnen ontvangen, zijn er kleine groepjes gevormd waarin de eerstejaars kennismaken met de universiteit, de faculteit en hun opleiding, zowel fysiek als online. Per groep is er een studentmentor en docenttutor die de eerstejaars begeleiden. Het werven van de studentmentoren verliep heel soepel. Het is echt hartverwarmend om te merken dat studenten zo betrokken zijn en de nieuwe eerstejaars graag willen helpen de komende periode.'

‘Per opleiding vinden zo’n veertien (online) bijeenkomsten plaats met de nieuwe studenten en de student-mentoren. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen de eerstejaars begeleiding, de mogelijkheid om vragen te stellen, hun medestudenten te ontmoeten en maken ze kennis met de verschillende kanten van de faculteit en de academische wereld. We organiseren ook seminars over hoe je een paper schrijft en hoe je je voorbereidt op tentamens. De studentmentoren worden op die taken voorbereid door het Interfacultair centrum voor lerarenopleiding, onderwijsontwikkeling en nascholing van de Universiteit Leiden (ICLON).’

Aurelie van 't Slot is de contactpersoon en secretaris van de werkgroep. Marion vertelt: ‘Het is erg fijn dat ik kan rekenen op Aurelie. Als secretaris heeft ze de touwtjes stevig in handen. Zonder haar zou er nooit zoveel tot stand zijn gebracht. Ze heeft het concept geschreven voor de gids voor het mentoraat en schreef ook talloze stukken die de opleidingen hebben geïnformeerd over alle facetten van mentoraat en tutoraat, maar ze heeft ook een belangrijke bijdrage geleverd door contact te leggen met haar grote netwerk binnen de universiteit.’

Hoe worden de studentmentoren begeleid?

‘Vooraf hebben we de opleidingsvoorzitters, studiecoördinatoren en mentoren geïnformeerd over wat de bedoeling is van het mentoraat. In het learning management systeem Brightspace is veel materiaal te vinden en er is een video-bibliotheek aangelegd waarin de nodige informatie is verzameld die student-mentoren kunnen raadplegen. Er zullen ook appgroepjes worden gemaakt, waarin student-mentoren onderling met elkaar in contact staan en ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen. Zo kunnen we kijken of alles goed verloopt en of ze hulp kunnen gebruiken. We willen namelijk niet dat de docenten op het laatste moment alles op hun bordje krijgen.’

‘Elke studentmentor wordt gedurende het hele semester begeleid door een docenttutor. Die kan door de studentmentor worden geraadpleegd bij de voorbereiding van de mentorbijeenkomsten en voor de afstemming van het onderwijs op het mentorprogramma. De docenttutoren zijn ook aanwezig bij enkele mentorbijeenkomsten, bijvoorbeeld als er studievaardigheden worden besproken. De aanwezigheid van de docenttutor helpt de nieuwe studenten om een band op te bouwen met de opleiding.’ 

Hoe zagen jouw dagen er de afgelopen weken uit?

‘Zelf geef ik ook onderwijs. Die ervaring heeft me goed voorbereid op mijn voorzittersrol in deze werkgroep. Sinds 1986 ben ik werkzaam aan de Universiteit Leiden, de eerste periode  als docent Nederlandse taal en cultuur en de afgelopen tien jaar bij de opleiding Kunstgeschiedenis. Daar geef ik bijvoorbeeld colleges over iconografie en over de kunstmarkt in de Nederlanden van 1450 tot 1800. Ik ben dus ook volop bezig met de voorbereidingen voor zowel online onderwijs als fysiek onderwijs op de campus. Daarnaast vergader ik twee keer in de week met de werkgroep.’

‘Als werkgroep hebben we hard doorgewerkt en serieus vergaderd vanuit huis en via Teams.  Zo nu en dan deden de poezen van de leden van de werkgroep ook mee. Wanneer de vergaderingen te lang duurden en er werd onvoldoende geaaid, dan gingen ze vaak op het toetsenbord liggen. Aandacht verzekerd!’

Waar zijn jullie het meest trots op?

‘We zijn er erg trots op dat er met medewerking van heel veel mensen van verschillende geledingen binnen de faculteit binnen zeer korte tijd zoveel tot stand is gekomen. Er zijn mentoren geworven, er zijn programma’s gemaakt voor bachelor-en masterstudenten, er is een handige gids voor mentoren, binnenkort is een Brightspace pagina beschikbaar met alle informatie over het mentoraat en er is meegedacht over de training van de mentoren door het ICLON en de faculteit.’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.