Universiteit Leiden

nl en

Balanced lethal systems: een quick guide door Ben Wielstra

Ben Wielstra onderzoekt balanced lethal systems, waarin de helft van het nageslacht al voor de geboorte sterft. In vakblad Current Biology legt hij op toegankelijke wijze uit hoe zoiets nadeligs kan ontstaan in de natuur.

Bulgaarse kamsalamander (Triturus ivanbureschi). Afbeelding door Michael Fahrbach.

Een balanced lethal system is te vertalen als ‘een gebalanceerd systeem van dodelijke allelen’. Twee vormen van een bepaald chromosoom zijn noodzakelijk om levensvatbaar te zijn. Echter, de ouders geven allebei willekeurig één van de twee vormen door aan het nageslacht. Slechts de helft van de nakomelingen bezit de juiste chromosoomcombinatie en is levensvatbaar, de andere helft sterft voor de geboorte. Ben Wielstra van het Instituut Biologie Leiden en Naturalis Biodiversity Center doet onderzoek naar dit fenomeen bij watersalamanders. Hij denkt dat het systeem een ‘evolutionaire val’ is, dat op korte termijn voordeel biedt, maar op lange termijn nadelig is. Voor het wetenschappelijke vakblad Current Biology schreef hij een heldere uitleg over dit evolutionaire mysterie.

Tot 25 augustus 2020 is het artikel gratis toegankelijk via deze link.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.