Universiteit Leiden

nl en

NWA toekenning Hans Slabbekoorn voor onderzoek naar vis rondom windmolenparken in Noordzee

In het kader van de Nationale Wetenschapsagenda ontvangt gedragsbioloog Hans Slabbekoorn (Instituut Biologie Leiden) een beurs van 750.000 euro van NWO om met een consortium onderzoek te doen naar vissen en geluiden rondom windmolenparken in de Noordzee.

NWO heeft in het programma Ecologie en Noordzee binnen de Nationale Wetenschapsagenda drie onderzoeken gehonoreerd. Gedragsbioloog Hans Slabbekoorn van het Instituut Biologie Leiden (IBL) behoort tot de succesvolle aanvragers. Hij leidt een consortium met partners uit België, Duitsland, Nederland en Noorwegen. Er is 750.000 euro toegekend voor de studie Acoustic ecology of pelagic fish communities (APELAFICO): a study into the effects of construction and operation of wind farms.

Slabbekoorn en partners gaan onderzoeken welke pelagische vissen – vissen die niet afhankelijk zijn van bodem of kust – voorkomen rondom werkende windmolens en windmolens in aanbouw, en welk gedrag zij vertonen. Dit zal gebeuren met behulp van sonarbeelden. Tevens zullen reacties op geluiden worden bestudeerd bij vissen in bassins en op zee. Het doel daarvan is om de akoestische visverjager Faunaguard te verbeteren die vis uit die gevarenzones moet houden waar palen voor windmolens worden geheid.

In totaal is er binnen de NWA 2,8 miljoen euro beschikbaar gesteld voor onderzoek naar vraagstukken rondom ecologie en windparken in de Noordzee. De basisfinanciering is afkomstig van de ministeries van Economische Zaken & Klimaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.