Universiteit Leiden

nl en

Jorrit Rijpma benoemd tot hoogleraar Europees recht

Met ingang van 1 juni 2020 is Jorrit Rijpma benoemd op de leerstoel Europees Recht, specialisatie Ruimte van Vrijheid, Veiligheid en Recht (1,0 fte).

Jorrit Rijpma

De Ruimte van Vrijheid, Veiligheid en Recht is het Europese beleidsterrein dat zich bezighoudt met de samenwerking op justitie en binnenlandse zaken. Hieronder vallen onder meer de Schengenregels en het Europees asiel- en migratiebeleid. Dit zijn onderwerpen die volop in de belangstelling staan, ook nu weer door de afsluiting van de grenzen als gevolg van Covid-19.

Rijpma studeerde Europees recht aan de European Law School van Maastricht en het Europacollege in Brugge. Hij behaalde zijn doctoraat aan het Europees Universitair Instituut in Florence. Hij is sinds 2009 werkzaam bij het Europa Instituut. Sinds 2017 is hij Jean Monnet Professor op het gebied van Mobility and Security in Europe. Ook was hij een van de trekkers van het ILS-profileringsgebied, met een focus op rechtshandhaving op zee.

Rijpma heeft een sterk internationaal profiel en onderhoudt nauwe banden met de praktijk. Hij deed ervaring op bij het Europees Grensagentschap Frontex, de Afdeling Europees Recht van het ministerie van Buitenlandse Zaken, het kabinet van eurocommissaris Timmermans en als rechter-plaatsvervanger. Hij was gastdocent in Istanbul, San Francisco en Rotterdam. Rijpma is lid van de Commissie Meijers, de permanente commissie van experts op het gebied van het internationaal vreemdelingen- en strafrecht.

De leerstoel sluit nauw aan bij het facultair onderzoeksprogramma The Progression of EU law: accomodating change and upholding values (PEUL) en het universitair profielgebied Citizenship, Migration and Global Transformations. Na de opname van het Instituut voor Immigratierecht binnen het Europa Instituut, wordt met de oprichting van deze leerstoel een verdere impuls gegeven aan de versterking van het onderzoek en onderwijs op het gebied van het vreemdelingenrecht binnen de faculteit.

De leerstoel geeft ook een impuls aan de samenwerking binnen het kader van Leiden-Delft-Erasmus (LDE) en het onlangs opgerichte Centre for Governance of Migration and Diversity (GMD). Rijpma is lid van het Academic Executive Board van dit centrum en als docent betrokken bij het onderwijs in de GMD-master.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.