Universiteit Leiden

nl en

Dr. Simon Willmetts ontvangt fellowship van het Netherlands Institute for Advanced Study

Dr. Simon Willmetts, verbonden aan het Institute of Security and Global Affairs (ISGA) van de Universiteit Leiden, heeft een fellowship ontvangen aan het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS-KNAW) in Amsterdam.

De NIAS Fellowship biedt Dr. Willmetts de mogelijkheid om zich gedurende het academische jaar 2020/21 voor een periode van 10 maanden op zijn project te richten. Hij gaat deel uit maken van een zorgvuldig samengestelde gemeenschap van ongeveer zestig wetenschappers, artiesten en schrijvers. Hij is gekozen aan de hand van een externe beoordelingsprocedure gebaseerd op de kwaliteit en innovatieve waarde van het onderzoeksvoorstel. Het slagingspercentage voor NIAS fellowships is ongeveer tien procent.

Over zijn project

Met zijn onderzoek wil hij zich richten op het 'publieke leven' van de Amerikaanse Central Intelligence Agency (CIA). Hoewel inlichtingendiensten over het algemeen gezien worden als schimmige organisaties die zich zoveel mogelijk onttrekken aan het publieke domein, staat de CIA met enige regelmaat in het middelpunt van belangrijke politieke en maatschappelijke discussies. Onder invloed van politici, complotdenkers, schrijvers, filmmakers, journalisten en andere publieke figuren is het beeld ontstaan dat de CIA een grote rol speelt op gebied van het Amerikaanse buitenlandse beleid en andere onderwerpen die tot maatschappelijke onrust leiden. Deze beeldvorming omtrent de CIA heeft vergaande consequenties gehad. Zo heeft ze invloed gehad op presidentiële verkiezingen, geleid tot grootschalige officiële onderzoeken, het maatschappelijk vertrouwen in de overheid ondermijnd, en bijgedragen aan de opkomst van zowel links als rechts extremistische bewegingen. Dit project hoopt om die reden meer inzicht te krijgen in de geschiedenis van de CIA binnen deze bredere politieke en culturele context.

About NIAS-KNAW

NIAS is een van de instituten van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Fellows krijgen zowel de fysieke als intellectuele ruimte om zich bezig te houden met geavanceerd onderzoek binnen de Sociale en Geesteswetenschappen waarbij nieuwsgierigheid en interdisciplinaire samenwerking een grote rol spelen. NIAS verleent tijdelijke fellowships aan internationale en Nederlandse wetenschappers en is gevestigd in Amsterdam.

Simon Willmetts is universitair docent Intelligence Studies bij het instituut Security and Global Affairs. Hij is een cultuurhistoricus met interesse in de geschiedenis van geheimhouding, inlichtingen, toezicht en digitale privacy. Zijn onderzoek richt zich op de bredere sociale en culturele impact van geheime inlichtingendiensten en hun activiteiten. In zijn eerste boek, In Secrecy’s Shadow: The OSS and CIA in Hollywood Cinema (2016), onderzoekt hij het ineenstorten van het publieke vertrouwen in de overheid in de periode na de Tweede Wereldoorlog door de lens van naoorlogse spionagefilms. Meer recent is hij geïnteresseerd geraakt in de manier waarop hedendaagse dystopische fictie het debat over digitale privacy interpreteert en vormt.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.