Universiteit Leiden

nl en

Studenten met autisme ervaren een lagere kwaliteit van leven

Een groeiend aantal studenten met autisme (ASS) gaat naar het hoger onderwijs. Kennis over de mogelijkheden en uitdagingen voor deze groep jongvolwassenen is echter schaars. Renée Dijkhuis concludeert in haar promotieonderzoek ‘Autism in Higher Education: An investigation of Quality of Life’ dat studenten met autisme ondanks hun intellectuele competenties, een lagere kwaliteit van leven ervaren dan hun leeftijdsgenoten zonder ASS. Promotie dinsdag 9 juni.

Kwaliteit van leven heeft betrekking op behaalde doelen en hoe tevreden mensen zijn met hun leven en hoe zij zich voelen in relatie tot hun doelen, verwachtingen, waarden en belangen. Bij het bereiken van kwaliteit van leven speelt zelfregulatie een grote rol. Zelfregulatie is het vermogen om je emoties, gedachten en gedrag te beheersen, zodat je bijvoorbeeld sociale relaties kunt aangaan, productief kunt zijn en een positief zelfgevoel hebt.

Op basis van de bevindingen van Renée Dijkhuis kunnen we concluderen dat kwaliteit van leven lager is onder jongvolwassenen met autisme dan bij hun leeftijdsgenoten. Studenten met autisme ervaren een lagere subjectieve kwaliteit van leven op verschillende gebieden, zoals: stemming, relaties en fysieke conditie. Dijkhuis vond relaties tussen dagelijks, executief functioneren en zowel subjectieve als objectieve kwaliteit van leven (studievoortgang) onder jongvolwassenen met ASS.

Zelfregulatie en autisme

Zijn problemen met zelfregulatie ook in de vroege volwassenheid gerelateerd aan kwaliteit van leven? Het meeste onderzoek naar zelfregulatie en autisme is bij kinderen uitgevoerd. Daarom wilde Renée Dijkhuis met haar proefschrift de vraag beantwoorden of bij jongvolwassenen met ASS die een opleiding volgen in het hoger onderwijs de zelfregulatie samenhangt met dagelijkse problemen in het sociaal functioneren.

Dijkhuis concludeerde dat voor veel studenten met ASS het autonome zenuwstelsel minder adaptief is in reactie op sociaal betekenisvolle informatie, vergeleken met hun leeftijdsgenoten. Dit kan gevolgen hebben voor zowel de beleving, als de mogelijkheid tot adaptief reageren in sociale situaties.

Ondersteuning

Naast het verbeteren van de executieve functies, kunnen mindfulness en creatieve therapie van waarde zijn in het verminderen van stress en het verbeteren van de kwaliteit van leven. Jongvolwassenen met autisme die problemen ervaren in het dagelijks functioneren zouden ook eenvoudig toegang moeten kunnen krijgen tot hulp van professionals met expertise op het gebied van neurocognitie. Hiernaast blijken steungroepen voor ASS-studenten, met wekelijkse bijeenkomsten waarin o.a. de uitdagingen die de studenten tegenkomen in het hoger onderwijs besproken worden, effectief voor het vergroten van studievoortgang.

Download de Nederlandstalige samenvatting ‘Autism in Higher Education: An investigation of Quality of Life

Studeren met ASS: Stumass

De studies in het proefschrift van Renée Dijkhuis maken deel uit van het ‘Stumass onderzoeksproject’. Stumass - onderdeel van JADOS - is een organisatie die zelfstandigheid en welzijn onder jongvolwassenen met ASS in het hoger onderwijs helpt vergroten. Studenten kunnen bij Stumass samenwonen in een studentenhuis met dagelijkse begeleiding of zij kunnen (semi-)zelfstandig wonen met wekelijkse begeleiding. De studenten krijgen ondersteuning in het vergroten van hun veerkracht en worden gestimuleerd in het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn voor een onafhankelijk leven met een sociaal netwerk en die helpen bij het afronden van hun studie. Meer over Stumass

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.