Universiteit Leiden

nl en

Klinisch psycholoog Maartje Schoorl benoemd tot bijzonder hoogleraar

Maartje Schoorl bekleedt per 1 mei de bijzondere leerstoel 'Psychologische Beroepsopleidingen in de Geestelijke Gezondheidszorg met nadruk op evidence-based interventies’. Haar benoeming door de Stichting Postdoctorale Opleidingen Geestelijke Gezondheidszorg PDO-GGZ Leiden/Rotterdam is voor een periode van vijf jaar.

Specialisme en interesse

Schoorl is gespecialiseerd in klinische trials, gericht op het verbeteren van psychologische behandelingen voor PTSS. Ook publiceert zij over de behandeling van comorbiditeit bij PTSS, zoals suïcidaliteit en eetstoornissen. Daarnaast is zij geïnteresseerd in onderzoek en implementatie van didactische ontwikkelingen in de klinische psychologie.

Carrière

Maartje Schoorl promoveerde in de klinische psychologie aan de Universiteit Leiden in 2013. Vanaf die tijd werkte ze op de afdeling klinische psychologie als docent en vervolgens als universitair docent en universitair hoofddocent.

Daarnaast werkte zij van 2008 tot 2020 als behandelaar en senior onderzoeker op de afdeling Psychotrauma van Psyq in Den Haag, in 2019 erkend als TOPGGZ afdeling. Op deze afdeling was zij projectleider van het IMPACT-onderzoek naar traumagerichte behandeling bij volwassen patiënten met Posttraumatische Stress Stoornis (PTSS) ten gevolge van kindermishandeling en -misbruik, dat in 2020 is afgerond.

In 2020 is zij gestart bij LUBEC, Leids Universitair Behandel- en Expertise Centrum, waar zij onder andere verantwoordelijk is voor de opzet van een intensief ambulant behandelaanbod voor patiënten met PTSS ten gevolge van vroegkinderlijk trauma, gekoppeld aan wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

In 2018 is zij gestart als voorzitter van de Landelijke Opleidingsraad voor Psychologische Big-beroepen.

In 2016 is zij op de afdeling Klinische Psychologie gestart als hoofdopleider van de postmasteropleidingen tot Gezondheidszorgpsycholoog en Klinisch Psycholoog van de regio’s Leiden en Leiden/Rotterdam.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.