Universiteit Leiden

nl en

Tanja Masson-Zwaan benoemd als officier in de Orde van Oranje Nassau

Tanja heeft zich sedert 1985 met haar bijzondere en veelzijdige talenten ingezet voor het opbouwen van het internationaal Instituut voor Lucht- en Ruimterecht, waarvan zij vanaf de oprichting codirecteur is.

Tanja Masson-Zwaan

Met een onderbreking van ongeveer 15 jaar in de periode van 1992-2008 heeft zij op energieke en doeltreffende wijze bijgedragen aan de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten van dit instituut waarbij zij zich onderscheidt door haar grondige kennis van het ruimterecht en die op enthousiasmerende wijze weet over te brengen aan generaties studenten en onderzoekers op dit vakgebied. Haar toewijding overtreffen de verwachtingen en eisen die aan haar functie als docent worden gesteld.

Zij heeft geen gelegenheid laten voorbijgaan haar vakgebied onder de aandacht van haar zeer uitgebreide netwerk te brengen, en de onderwerpen die op dat moment speelden te agenderen en daarop haar scherpe visie te laten schijnen. Tanja's werk wordt ook geprezen vanwege haar in het oog springende sociale vaardigheden waardoor zij een indrukwekkend, wereldwijde kring van belangstellenden voor het internationale ruimterecht heeft opgebouwd.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.