Universiteit Leiden

nl en

Geerten Boogaard: benoeming wethouder Eemnes is in orde

Onlangs wierp de krant De Gooi- en Eemlander vragen op over de geldigheid van het besluit van de gemeenteraad van Eemnes om Wilma de Boer (PvdA) tot wethouder te benoemen. Hoofdvraag: was die vergadering wel openbaar zoals de Grondwet en de Gemeentewet eisen?

Geerten Boogaard

Een verslaggever van De Gooi en Eemlander mocht er van burgemeester Roland van Benthem bij zijn, maar andere belangstellenden niet. Die konden alleen online meeluisteren wat er in de raadzaal passeerde, maar ze konden niet via een beeldverbinding meekijken. Dat viel des te meer op, omdat de noodwet die later deze week van kracht wordt over digitaal vergaderen en besluiten door gemeenteraden expliciet eist dat raadsvergaderingen voor het publiek online te horen én te zien moeten zijn.

Hoogleraar Boogaard tilt in de Gooi en Eemlander niet zo zwaar aan het ontbreken van een beeldverbinding bij de benoeming van wethouder De Boer. Ter illustratie wijst hij erop wat er gebeurt als mensen op de publieke tribune vuurwerk afsteken. Dan zal de burgemeester de publieke tribune laten ontruimen. 'Maar dan blijft de vergadering wel "openbaar" in de zin dat er adequaat verslag van wordt gemaakt en het niet geheim is wat er wordt besproken.'

Niet alle schendingen van alle normen leveren meteen ongeldigheid (non-existentie) van het besluit op, zegt Boogaard. 'Tegen studenten zeg ik altijd: als je er achter komt dat jouw vader niet je biologische vader is, dan is sprake van schending van een norm. Maar het is niet zo dat jij opeens niet meer bestaat. Je bent er nog wel, alleen jouw bestaan heeft een vormgebrek.'

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.