Universiteit Leiden

nl en

Christa Tobler, EU Corona regels: Restricties op de export van beschermingsmiddelen

Medio maart 2020 heeft de Europese Commissie, tegen de achtergrond van de Corona-pandemie, tijdelijke gemeenschappelijke regels vastgesteld voor de uitvoer van persoonlijke beschermingsmiddelen uit de EU.

In het nieuwe systeem is de uitvoer van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals medische gezichtsmaskers, onderworpen aan een vergunningsplicht. In een eerste fase gold de nieuwe eis voor alle derde landen. In een tweede fase heeft de Commissie echter een aantal landen en gebieden vrijgesteld, waaronder ook de vier EVA-landen. Hoe is dit ontstaan en is een dergelijke verschillende behandeling van verschillende derde landen juridisch aanvaardbaar? En hoe zit het met de exportbeperkingen binnen de interne markt van de Unie, tussen de lidstaten?

 Christa Tobler onderzoekt deze vragen in een tekst die is geschreven voor EFTA-Studies.org (Christa Tobler, 'EU corona emergency law: Beperkingen op de uitvoer van beschermingsmiddelen, met name uit de EU naar derde landen zoals Zwitserland (Verordening 2020/402)", Analyse. EFTA-Studies.org 30 maart 2020, https://www.efta-studies.org/eu-corona-emergency-law).

Een kortere versie van deze tekst is gepubliceerd als een Leidse wet Blog (Christa Tobler, 'EU Corona law: Restricties op de export van beschermingsmiddelen", Leidse wet Blog 31 maart 2020, https://leidenlawblog.nl/articles/eu-corona-law-restrictions-on-the-export-of-protective-equipment).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.