Universiteit Leiden

nl en

Canadese beurs voor onderzoek naar terrorisme

Eind maart heeft het ‘Community Resilience Fund’, een programma van de Canadese federale overheid, een onderzoeksbeurs toegekend aan dr. Bart Schuurman van het Institute of Security and Global Affairs.

Het geld is bestemd voor onderzoek naar waarom de meeste mensen die radicaliseren juist niet betrokken raken bij terroristisch geweld. Met de gelden zal een PostDoc worden aangesteld die twee en een half jaar lang onderzoek zal doen naar cases uit Noord Amerika; 'Met deze beurs kan ik mijn onderzoek naar het verschil tussen gewelddadige en niet-gewelddadige extremisten aanzienlijk vergroten, waardoor de betrouwbaarheid en reikwijdte van de resultaten flink zal toenemen'.
De Canadese beurs complementeert de Veni die Bart in juli 2019 ontving en zo wordt een grotere studie naar non-betrokkenheid bij terroristisch geweld mogelijk.

Canada Centre

Het Canada Centre for Community Engagement and Prevention of Violence (Canada Centre) werd opgericht in 2017 en leidt de inspanningen van de Canadese regering om gewelddadige radicalisering  tegen te gaan.

Het Canada Centre beheert het Community Resilience Fund (CRF), een belangrijk instrument voor het ondersteunen van samenwerkingsverbanden en innovaties met betrekking tot het tegengaan van gewelddadige radicalisering in Canada.

Het CRF werd in december 2016 ingesteld en biedt financiële steun aan organisaties met betrekking tot:

  • Het versterken van onderzoekscapaciteit voor beleidsontwikkeling, programmering en engagement activiteiten;
  • Het ondersteunen van wetenschappelijk bewezen modellen en methodes;
  • Het opbouwen van capaciteit door middel van expertise, verbeteren van samenwerking en kennisdeling met belangrijke stakeholders; en
  • Het empoweren van lokale gemeenschappen.

Dr. Bart Schuurman werkt als onderzoeker voor het ISGA aan verschillende projecten, waaronder een proefschrift over het ontstaan van de Hofstadgroep. Daarnaast richt zijn onderzoek zich op strategische onderhandelingen tussen regeringen en non-statelijke actoren, de invloed van publieke steun op het verloop van terrorisme-gerelateerde conflicten, de militair-theoreticus Carl von Clausewitz en obstakels voor Westers succes in zogeheten 'asymmetrische conflicten'.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.