Universiteit Leiden

nl en

Streng doch rechtvaardig gastcollege door Ankie Broekers-Knol

Op 5 maart 2020 was staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, mr. Ankie Broekers-Knol, terug bij de Leidse rechtenfaculteit voor het geven van een gastcollege in het kader van het Keuzevak Immigratierecht. Tevens waren studenten van de Honours Class ‘Na de Vluchtelingencrises’ aanwezig.

De staatssecretaris vertelde over de actuele thema’s die spelen op het gebied van migratie en asiel, zoals de situatie op de Griekse eilanden en het dreigement van Turkije om niet langer migranten tegen te houden die de Europese Unie willen bereiken, de doorlooptijden van asielaanvragen en opgelegde dwangsommen wegens overschrijding van de belsistermijn, opvang van overlast gevende asielzoekers en de problematiek rond terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers.

We kregen een kijkje in de keuken aan de hand van verhalen over overleggen en werkbezoeken in EU-verband en in Nederland. Haar slotpleidooi was dat om het draagvlak voor asiel te behouden de problemen die er zijn aangepakt moeten worden, dat sommige maatregelen pijn doen maar wel noodzakelijk zijn.

Het was een bijzonder levendige bijeenkomst waar de staatssecretaris heel open en eerlijk vertelde over de issues in het asiel- en migratierecht en -beleid en uitgebreid de tijd nam om vragen van de studenten te beantwoorden.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.