Universiteit Leiden

nl en

Rex Arendsen en Maarten Manse geven collegereeks in Indonesië

Eind januari verzorgden prof.dr.ir. Rex Arendsen en promovendus Maarten Manse van de afdeling Belastingrecht aan de Universitas Gadjah Mada in Yogyakarta een ‘Intensive Course on Tax Law'. Deze collegeweek illustreert de vruchtbare samenwerking tussen beide universiteiten.

De collegereeks richtte zich op de vraag hoe fiscale systemen zich ontwikkelen. Oogmerk was om vanuit een sociaal-economisch perspectief te laten zien hoe vroeger en nu de ontwikkeling van staten en hun belastingsystemen zijn vervlochten. Thema's die tijdens de colleges aan de orde kwamen, waren onder meer de maatschappelijke en historische context van belastingrecht, de relatie met staatsvorming, ontstaan en werking van het internationale belastingsysteem en de impact van technologische ontwikkelingen.

Gastsprekers vanuit de Indonesische belastingdienst en International Fiscal Association zoomden daarbij in op de specifieke Indonesische context.

De collegeweek had een interactieve opzet waarbij colleges en groepsdiscussies een actieve bijdrage van alle deelnemers vroeg. Deze opzet was zeer geslaagd en werd zeer gewaardeerd, zowel door de mede-organisatoren als door de deelnemers. Al met al wordt teruggekeken op een inspirerende verkenning van belastingrecht en belastingheffing in het verleden en heden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.