Universiteit Leiden

nl en

Commissie Regulering van werk overhandigt rapport aan minister Koolmees

Op 23 januari 2020 heeft de Commissie Regulering van werk (commissie-Borstlap) haar eindrapport aangeboden aan minister Wouter Koolmees. Henk Vording (hoogleraar Belastingrecht) en Hanneke Bennaars (universitair docent Sociaal Recht) van de Universiteit Leiden zijn lid van deze commissie.

Taak commissie

De Commissie Regulering van werk is een onafhankelijke commissie onder leiding van Hans Borstlap. De Commissie heeft op verzoek van het kabinet onderzocht of de regels die gelden rondom het verrichten van werk nog passen bij de manier waarop we werken, nu en in de toekomst.
 

Aanbevelingen

De commissie doet vijf aanbevelingen voor herziening van de regelgeving rondom werk:

  • Bevorder interne wendbaarheid, rem externe flexibiliteit af;
  • CreĆ«er een overzichtelijker stelsel van contractvormen;
  • Stel alle werkenden in staat zich te ontwikkelen en te (blijven) leren;
  • Zorg voor een fiscaal gelijke behandeling van en basisinkomenszekerheid voor alle werkenden;
  • Kom tot een activerend en inclusief arbeidsmarktbeleid.

Brede maatschappelijke alliantie

'Het was een eer en een plezier om mee te denken over de regulering van de arbeidsmarkt van de toekomst, we hopen van harte dat het stokje wordt overgenomen en dat de door ons bepleite brede maatschappelijke alliantie verder gaat met het uitwerken van onze aanbevelingen', aldus Vording en Bennaars.

Meer informatie

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.