Universiteit Leiden

nl en

Academische Pabo Leiden bestaat 10 jaar

Op 16 oktober werd het tienjarig bestaan gevierd van de Academische Pabo Leiden. Dat gebeurde met een paneldiscussie in de Sterrewacht en een feestelijke plechtigheid in het Academiegebouw, waar de Academische Pabo 10 jaar geleden ook officieel ten doop werd gehouden.

Unieke samenwerking

Op 1 september 2009 begonnen 47 studenten aan de splinternieuwe Academische Pabo Leiden. Een historische gebeurtenis, die het resultaat was van een unieke samenwerking tussen de Pabo van Hogeschool Leiden en het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden.

In de Academische Pabo volgen studenten zowel de Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs (Pabo) als de Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen. De programma’s van beide opleidingen zijn geïntegreerd tot een vierjarig curriculum dat afgesloten wordt met twee Bachelordiploma’s. De Academische Pabo heeft een dubbele oriëntatie: wetenschappelijk en beroepsgericht. Deze dubbele oriëntatie is in het curriculum verweven van het eerste tot en met het vierde jaar en wordt gedurende die vier jaar gelijktijdig ontwikkeld.

De Academische Pabo Leiden is één van de zes universitaire pabo’s die op deze leest zijn geschoeid. Zij zijn verenigd in het Landelijk Netwerk Universitaire Pabo’s Nederland

Tien jaar verder

Inmiddels zijn we tien jaar verder. De Academische Pabo heeft haar bestaansrecht bewezen. Ieder jaar beginnen er zo’n 80 eerstejaars aan de opleiding. Vanaf 2013 betreedt een gestage stroom afgestudeerden de arbeidsmarkt die aanvankelijk met enige reserve maar inmiddels met groot enthousiasme worden ontvangen door het basisonderwijs.

Reden voor tevredenheid? Zeker. Maar geen reden om achterover te leunen. Het 10-jarig bestaan werd aangegrepen voor een kritisch ‘tien-minuten-gesprek’.  Aan de startstreep was de ambitie om leerkrachten op te leiden die dankzij hun dubbele oriëntatie (beroepsgericht en academisch) een waardevolle bijdrage zouden kunnen leveren aan het basisonderwijs. Kritische, onafhankelijke en vernieuwingsgerichte leerkrachten met het vermogen wetenschappelijke kennis te gebruiken in de onderwijspraktijk.

Ongeduld

In hoeverre is de Academische Pabo Leiden erin geslaagd deze ambitie te verwezenlijken naar het oordeel van afgestudeerden, docenten, basisscholen en schoolbesturen? Daarover vond in de Sterrewacht onder leiding van Sofie van den Enk een levendige discussie plaats. Een belangrijke uitkomst was dat het werkveld en de afgestudeerden op zoek zijn naar de beste manier om de kwaliteiten van academische leerkrachten optimaal te benutten in het basisonderwijs. Niet alleen in de klas maar ook bij andere taken binnen de school. Dat is ook niet zo verwonderlijk gezien het feit dat de leerkrachten van de Academische Pabo relatieve nieuwkomers zijn. Maar het tempo van de zoektocht zou wel wat omhoog kunnen, aldus de ongeduldige zaal. Dat werd in de plechtigheid in het Academiegebouw nog eens onderstreept door Anko van Hoepen die namens de PO-raad het woord voerde. Hij deed een oproep om de positie van academische leerkrachten stevig te verankeren in de cao.

Boeiend avontuur

Tien jaar geleden begonnen de Pabo en het Instituut Pedagogische Wetenschappen samen aan een boeiend avontuur. Want avontuurlijk was het. Er waren nauwelijks voorbeelden van Academische Pabo’s. Bovendien is het Nederlandse binaire stelsel in het hoger onderwijs niet berekend op een huwelijk tussen het HBO en WO. Dankzij de inventiviteit van beide partners en de gedeelde passie om een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke behoefte aan breed opgeleide leerkrachten voor het basisonderwijs, is het gelukt een kerngezonde opleiding op te bouwen.

tekst: Carien Nelissen

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.