Universiteit Leiden

nl en

Eerste lichting Leidse studenten Farmacie ontvangt masterdiploma

Voor het eerst in ruim 35 jaar is er weer een diploma-uitreiking voor apothekers in Leiden. De eerste 12 studenten van de driejarige masteropleiding Farmacie ontvangen op woensdag 18 september hun diploma. De in 2016 gestarte masteropleiding is een samenwerking tussen het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en het Leiden Academic Centre for Drug Research (LACDR) van de Faculteit Wiskunde & Natuurwetenschappen (W&N) van de Universiteit Leiden.

Farmacie is weer helemaal terug

In 1983 besloot minister Wim Deetman (Onderwijs en Wetenschap) de opleiding Farmacie van de Faculteit W&N stop te zetten. In 2016 keerde de opleiding terug in Leiden, ditmaal in het LUMC in de vorm van een master. De terugkeer van Farmacie heeft alles te maken met de veranderende zorgvraag vanuit de patiënt. Mensen ervaren steeds vaker meerdere aandoeningen tegelijk. Dit maakt het kiezen van de juiste medicijnen steeds moeilijker. Vanuit de beroepspraktijk is grote behoefte aan een nieuw soort apotheker.

Apothekers van de toekomst

De insteek van de Leidse masteropleiding is daarom anders dan vroeger. Studenten worden opgeleid tot ‘apothekers van de toekomst’. Dit betekent dat ze zowel kennis opdoen over farmaceutische producten als de patiëntenzorg. Om het onderwijs zoveel mogelijk aan te laten sluiten op de praktijk, is het curriculum ingedeeld in thema’s rondom patiëntgroepen en veelvoorkomende ziekteaandoeningen. In het kader van ‘interprofessioneel leren’ is daarnaast veel meer aandacht voor aansluiting met andere beroepsgroepen in de zorg. De apotheker werkt hierdoor niet meer vanaf een eigen eiland, maar doet volledig mee in het zorgproces.

Leiden Academic Centre for Drug Research

Om studenten goed voor te bereiden op de snel veranderde beroepspraktijk brengt de nieuwe opleiding recent wetenschappelijk onderzoek vaak naar de collegezaal. Onderzoekers van het Leiden Academic Centre for Drug Research (LACDR) en het LUMC geven bijvoorbeeld regelmatig (gast)colleges, waarbij ze uitgebreid ingaan op onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen.

Experience-based leren in de praktijk

Al vanaf vier weken na de start van de masteropleiding lopen de studenten gedurende hun hele master 9 verschillende coschappen. In een openbare-, poliklinische- of ziekenhuisapotheek richten de studenten zich geheel op de dagelijkse werkzaamheden van de apotheker. Onder de noemer ‘experience-based leren’ kunnen ze de theorie uit de collegezaal direct toepassen in de praktijk.

'Onze studenten leren meerdere soorten apotheken kennen en worden geconfronteerd met veel authentieke zorgvragen', vertelt opleidingsdirecteur Mieke Mulder. Ze is er van overtuigd dat afgestudeerde studenten snel een goede plek op de arbeidsmarkt vinden. “Onze studenten werken sinds de start van de master al volgens de nieuwe (concept)richtlijn Consultvoering van de KNMP. Daarmee lopen ze vaak al voor op hun begeleiders en collega’s in de coschapapotheken.”

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.