Universiteit Leiden

nl en

Conference on Multilingualism 2019: een terugblik

Meer dan tachtig sprekers uit ongeveer 15 verschillende landen kwamen tijdens de driedaagse Conference on Multilingualism bijeen om de laatste ontwikkelingen op het gebied van meertaligheid te bespreken. Dit jaar werd de conferentie georganiseerd door het Leiden University Centre for Linguistics (LUCL).

Een korte samenvatting

De conferentie ging op 1 september van start en begon met lezingen over het fenomeen meertaligheid. De twee daarop volgende dagen lag de focus op uiteenlopende onderwerpen zoals de implicaties voor het onderwijsbeleid in meertalige scholen en de neurale mechanismen die ten grondslag liggen aan het begrijpen van meerdere talen. In het iconische P.J. Veth gebouw, met uitzicht op de tuinen van de Hortus botanicus Leiden, luisterden de deelnemers ook naar keynote speakers die verschillende aspecten van meertaligheid bespraken. De posters lieten, onder meer, het onderzoek naar individuele verschillen in tweetalige sprekers, meertalige taalproductie en onderwijspraktijken zien.

Keynote speakers

De eerste keynote speaker, Ludovica Serratrice van de University of Reading, besprak de aspecten die van invloed zijn op de leesvaardigheid van tweetalige kinderen die Engels spreken als extra taal op school. Kristin Lemhöfer van de Radboud Universiteit presenteerde haar onderzoekslijn die meer natuurlijke omgevingen voor psycholinguïstische experimenten onderzoekt, als een alternatief voor experimenten die in een laboratorium worden uitgevoerd. Maria del carmen Parafita Couto (Universiteit Leiden) besprak het vermogen van meertaligen om ogenschijnlijk moeiteloos tussen talen te wisselen. Tenslotte liet Theo Marinis, ook van de University of Reading, het publiek kennismaken met een onderzoeksproject in het platteland van India waar hij momenteel aan werkt.

Foto's en (poster)presentaties zullen de komende weken aan de COM2019 pagina worden toegevoegd, zie: www.universiteitleiden.nl/multilingual-conference-com2019

De jaarlijkse COM conferentie verkent alle aspecten van meertaligheid op het gebied van taalkunde, psychologie, neurologie, sociologie en pedagogische wetenschappen. Ze zijn op zoek naar een breed scala aan onderwerpen in de vakgebieden tweetaligheid en meertaligheid, met betrekking tot cognitieve, linguïstische, neurologische, sociologische en educatieve aspecten, zoals het verwerven van vreemde talen, codewisseling, taalgebruik, tweede taal, vreemdetalenonderwijs en taalverwerking. Volgend jaar juni wordt de conferentie georganiseerd door de University of Reading (VK). 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.