Universiteit Leiden

nl en
Artist impression

Nieuwe bedrijfsverzamelgebouwen in Leiden Bio Science Park

De Universiteit Leiden heeft op 4 juni met drie partijen overeenkomsten gesloten om nieuwe vastgoedontwikkelingen op het Leiden Bio Science Park mogelijk te maken. Het gaat hierbij met name om de realisatie van nieuwe bedrijfsverzamelgebouwen op het park. Zo bouwt Stichting Biopartner een nieuw laboratoriumgebouw voor startende bedrijven in het Oegstgeester deel van het park: BioPartner5.

Samen met de gemeenten Leiden en Oegstgeest ontwikkelt de universiteit het Leiden Bio Science Park tot een campusachtige omgeving waarin onderwijs, onderzoek, wonen en werken worden gecombineerd. Tijdens de Provada, de grootste vastgoedbeurs van Nederland, heeft de universiteit een onderzoeksovereenkomst gesloten met het bedrijf Kadans. Kadans gaat onderzoeken of het een bedrijfsverzamelgebouw kan realiseren van ongeveer 15.000m2 bruto vloeroppervlakte. Met bedrijf Dura Vermeer is een onderzoeksovereenkomst gesloten voor de ontwikkeling van een bedrijfsverzamelgebouw van ongeveer 9.000m2 bruto vloeroppervlakte.

Energieneutraal laboratoriumgebouw voor starters

Ook is tijdens de Provada een erfpachtovereenkomst gesloten tussen Stichting BioPartner en de Universiteit Leiden. Na de zomer van 2019 neemt BioPartner grond af van de universiteit voor de realisatie van een nieuw gebouw: BioPartner5. Dat gaat voorzien in de behoefte aan meer startersfaciliteiten op het park. De nieuwbouw komt in het Oegstgeester deel van het Leiden Bio Science Park te staan en zal het eerste energieneutrale laboratoriumgebouw van Nederland zijn. Het gebouw gaat ook ruimte bieden voor evenementen en bijeenkomsten voor andere bedrijven, onderzoekers en studenten in het park. Stichting BioPartner wil hiervoor een speciale wintertuin realiseren die een bijzondere ontmoetingsplek wordt in het park.

Michiel Leenders, directeur Vastgoed Universiteit Leiden (links) en Thijs de Kleer, directeur van Stichting Biopartner, tekenen een erfpachtovereenkomst voor de bouw van BioPartner5.
Michiel Leenders, directeur Vastgoed Universiteit Leiden (links) en Thijs de Kleer, directeur van Stichting Biopartner, tekenen een erfpachtovereenkomst voor de bouw van BioPartner5.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.