Universiteit Leiden

nl en

Bram Klievink benoemd op nieuwe leerstoel Bestuurskunde & Digitalisering

De Universiteit Leiden heeft Bram Klievink per 1 mei 2019 benoemd tot hoogleraar Bestuurskunde met een focus op digitalisering en beleid. De nieuwe leerstoel is ingesteld bij het Instituut Bestuurskunde van de faculteit Governance and Global Affairs aan de Universiteit Leiden. Bram Klievink richt zich op de kansen en uitdagingen die digitalisering biedt voor het openbaar bestuur.

Bram Klievink, Hoogleraar Digitalization and Public Policy

Het vakgebied van de Leerstoel Bestuurskunde, in het bijzonder Digitalization and Public Policy, betreft het openbaar bestuur in relatie tot steeds verdergaande digitalisering van de samenleving en de overheid. Meer specifiek richt deze zich op hoe data en kunstmatige intelligentie het beleid en bestuur beïnvloeden, op de effecten van digitalisering op de instituties van het openbaar bestuur, en op de door digitalisering veranderende interactie tussen overheid en samenleving.

Multidisciplinaire benadering

Als leerstoelhouder zet Klievink zijn multidisciplinaire achtergrond in om een vormende rol te spelen in onderwijs en onderzoek op deze thema’s. De rode draad daarin is de interactie tussen data en digitalisering aan de ene kant en beleid en bestuur aan de andere. Daarbij kijkt hij naar technische innovaties in een publieke context en naar de kansen en bedreigingen voor openbaar bestuur in de informatiesamenleving.

Over Bram Klievink

Bram Klievink studeerde bedrijfsinformatica en politicologie en is aan de Technische Universiteit Delft gepromoveerd op een proefschrift over elektronische dienstverlening door netwerken van publieke en private partijen. Tot 1 mei was hij verbonden aan de faculteit Techniek, Bestuur en Management van de TU Delft, als universitair hoofddocent en vakgroep-voorzitter van de Organisation&Governance groep.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.