Universiteit Leiden

nl en

Leidse universiteit steunt klimaatbrief

De 14 universiteiten, verenigd in de VSNU, hebben alle hun steun uitgesproken voor de klimaatbrief die inmiddels door bijna 1300 medewerkers is ondertekend. De brief doet een stevige oproep aan de universiteiten om zelf een ambitieuze klimaatagenda uit te voeren. Ook de Universiteit Leiden steunt dit initiatief en werkt aan de uitvoering van haar eigen milieubeleidsplan.

Vice-voorzitter van het Leidse college van bestuur, Martijn Ridderbos: ‘Duurzaam handelen en omgaan met onze omgeving vinden we als universiteit heel belangrijk. Daarnaast willen we meedenken over innovatieve oplossingen die duurzaamheid in het algemeen bevorderen. We vragen en stimuleren ook onze studenten actief mee te denken over duurzaamheidsvraagstukken en diverse onderzoekers werken aan oplossingen voor de uitdagingen op dit terrein.  We hebben een milieubeleidsplan 2016-2020 en bekijken momenteel hoe we dit, in het licht van actuele ontwikkelingen, kunnen herijken en waar we ambities kunnen aanscherpen.’

Afval scheiden en duurzame inkoop

Het gaat in de klimaatbrief om zaken als (duurzaam) woon-werkverkeer van de medewerkers, terugtrekken van investeringen in de fossiele industrie en het verminderen van vliegverkeer waar mogelijk. Ook de Leidse universiteit zet hier op in, en werkt onder meer aan afvalscheiding, besparingen in water-, papier- en energieverbruik, duurzame inkoop en (aanbod in) kantines, het stimuleren van het gebruik van openbaar vervoer, en het verminderen van de CO2-footprint.

Wetenschap moet hoofdrol spelen

VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg: 'De wetenschap kan en moet een hoofdrol spelen in de aanpak van klimaatverandering. Dan gaat het om kennis, maar ook om de inzet die we als universiteiten zelf kunnen plegen.' De initiatiefnemers tonen zich verheugd dat alle veertien universiteiten hun steun aan de brief uitspreken.

Minder vliegen

Mede-initiatiefnemer professor Thea Hilhorst van de Erasmus Universiteit: 'Na het meest recente rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) over opwarming van anderhalve graad is het glashelder dat iedereen stappen moet zetten, overheid, bedrijfsleven maar ook universiteiten en individuele wetenschappers. Zelf probeer ik nu bewust minder te vliegen. Reizen is onderdeel van de wetenschap, maar we kunnen veel vaker met de trein en investeren in andere vormen van communicatie.'

Ingrijpen op alle niveaus

Ook Heleen de Coninck, universitair hoofddocent aan de Radboud Universiteit en auteur van het laatste IPCC-rapport, is blij met de steun. 'Het IPCC-rapport toont aan dat de gevolgen van zelfs maar twee graden temperatuurstijging groot en gedeeltelijk onomkeerbaar zijn. We stevenen nu op meer dan 3 graden af. Als er niet op alle niveaus ingegrepen wordt, is anderhalve graad snel buiten bereik. De universiteiten zijn hier ook een factor in, dus brede steun voor deze brief is daarom een betekenisvolle stap.'

Foto boven: In 2018 werd het dak van de collegezalen van het Gorlaeus-gebouw bedekt met zonnepanelen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.