Universiteit Leiden

nl en

Leiden Islam Academie ontwikkelt online cursus 'Islam in de klas' voor leraren

‘Islam in de klas’ is een nieuwe module voor basisschoolleraren door de Leiden Islam Academie (LIA). De online cursus streeft ernaar om leraren beter vaardiger te maken in hoe zij omgaan met lastige Islam-gerelateerde situaties in de klas.

De onderwerpen waar LIA zich op focust reiken verder dan de mogelijkheden die een traditioneel klaslokaal biedt. Met in gedachte de mogelijke controverse of gevoeligheid geassocieerd met de islam, heeft LIA er voor gekozen om samen te werken met het Leiden University Centre for Innovation om een leerervaring te creëren die gebruik maakt van digitale communicatiemiddelen.

Een online cursus ontworpen om empathie en debat op te roepen

De online cursus heeft als doel het verstrekken van informatie over de islam en moslimgemeenschappen. Een geschikte lesmethode vinden voor Islam in de klas bleek een opgave te zijn, maar de resultaten van de pilot ronde laten zien dat die met succes is gevonden. Het resulteerde in een platform waar een veilige en anonieme discussie leidde tot bewustwording onder de deelnemers. De deelnemers gaven aan dat zij zich beter voorbereid voelden op hoe zij om kunnen gaan met mogelijke lastige situaties die ontstaan in een Nederlandse basisschoolklas door het samenkomen van moslim en niet-moslim leerlingen. Een leraar die deelnam aan de pilot raad het volgen van de cursus aan: ‘Alle leraren zouden voor zij starten met hun leraarschap een training moeten volgen die focust op de gevoeligheid en empathie rond dit onderwerp. Het biedt een goede mogelijkheid voor leraren om hun eigen vooroordelen en bewustwording tegemoet te treden.’

Gemaakt voor en samen met leraren

Islam in de klas is ontwikkeld in samenwerking met docenten en geeft inzicht in hoe leerlingen bepaalde situaties ervaren.

De cursus behandelt cases waar niet-moslim basisschoolleraren tegenaan lopen in hun omgang met leerlingen met moslimachtergrond. Naast docenten, geven ook ouders hun gedachten over een gevarieerd aantal onderwerpen via podcast-discussies. Voorbeeldscenario’s omvatten bijvoorbeeld hoe leerlingen zich voelen ten opzichte van de privacy van hun lichaam in schooldouches, iets wat ter sprake komt vanwege een verschillende culturele houding en opvoeding, en de persoonlijke mening van een leerling over het vieren van kerst met klasgenoten.

Geen ‘normatieve’ oplossingen

Door het inzetten van digitale middelen, in de vorm van video’s, podcasts, discussie fora en vragenlijsten die werden teruggekoppeld, is de cursus in staat om echte ervaringen van echte mensen in het midden van de discussie te plaatsen, in plaats van enkel abstracte informatie over dit onderwerp te verstrekken.

Fatiha Azzarhouni, vicedirecteur en programma coördinator bij LIA, zegt: ‘Deze methode stelt mij in staat om deelnemers hun eigen oplossingen en antwoorden te laten vinden voor professionele dilemma’s in plaats van de mijne voor te leggen.’ Ze legt uit hoe de cursus haar hielp als docent: ‘Ik voelde mij niet onder druk gezet om met normatieve antwoorden te komen die misschien tegen mijn eigen principes in gaan. Integendeel, in de open discussie werd het bieden van simpele, op alles toepasbare antwoorden verworpen.’ De cursus streeft er naar om de deelnemers beter voor te bereiden op toekomstige situaties door middel van het versterken van bewustwording van hoe anderen het zien. Op deze manier kunnen individuen, inclusief docenten, mogelijke verschillende zijden van een conflict beter begrijpen zonder zich te laten beïnvloeden door meningen van anderen.

LIA’s streeft er naar om banden te versterken tussen geloofsgemeenschappen in Nederland en de bredere samenleving. Fatiha Azzarhouni, vicedirecteur en programma coördinator bij LIA, stelt dat het initiatief ontstond toen ze samen met Maurtis Berger, directeur en hoogleraar Islam en het Westen, samen kwam. Ze zag de noodzaak en vraag naar een frisse academische blik op de positie van moslims als een minderheid in Nederland. Met die gedachte in het achterhoofd wil het LIA niet alleen fungeren als een academisch forum voor maatschappelijke onderwerpen met betrekking tot moslims in Nederland, maar ook als breder platform voor academische inspanningen rond de islam zelf.

Meer interacties onder moslims en niet-moslims op professioneel en sociaal gebied

LIA biedt veel cursussen aan waarvan de doelgroep voornamelijk bestaat uit individuen en organisaties die steeds vaker in contact komen met moslims. ‘We hopen met LIA relaties aan te kunnen gaan met mensen uit verschillende sectoren die geïnteresseerd zijn in een academische discussie over de islam in zijn algemeenheid en moslims in Nederland in het specifiek. Zij het dat ze carrière gedreven zijn als advocaten, leraren, dokters, en diplomaten of individuen en studenten van het wetenschappelijke spectrum’, stelt Fatiha.

De Leiden Islam Academie streeft er ook naar om de studie naar de evolutie van de islam te verbreden; een van de cursussen focust bijvoorbeeld op de geschiedenis van de islam in Europa. Een ander voorbeeld van een cursus relevant aan de evolutie van de islam in Europa is de studie naar de historische ontwikkeling van de positie van een imam zoals gebeurde onder de belijdende moslims in Nederland. De cursussen zullen interesse wekken onder niet-moslims, maar de behoefte aan dergelijke kennis voor moslims zelf moet niet worden onderschat.

Een platform voor iedereen

LIA’s missie is om moslims en niet-moslims samen te brengen in de zelfde ruimte – of online platform – zodat zij ervaringen en standpunten over relevante onderwerpen te vergelijken, ook die controversieel zijn. LIA gelooft in de waarde van dialoog tussen mensen, als tegenpool tot groepen mensen die over elkaar lezen in media of ergens anders. Op deze manier wil LIA iedereen in de academische ontdekking van een eeuwenoud, rijk en diverse kleurrijke cultuur betrekken.

Meer informatie over de cursus 'Islam in de klas' en hoe je je kunt aanmelden is te vinden op de website van de Leiden Islam Academie. Het is nu mogelijk om je aan te melden voor de volgende ronde van de cursus, deze start op 20 mei 2019. Deze ronde is een verfijnde versie van de cursus, waarbij beoordelingen en aanbevelingen van de pilot ronde in zijn verwerkt.

Meer informatie en aanmelden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.