Universiteit Leiden

nl en

‘Discussie over watermanagement is belangrijker dan ooit’

Paul Hudson, verbonden aan het Leiden University College, organiseert op 22 maart een groot congres over watermanagement in Nederland en daarbuiten. We vroegen hem: waarom is het belangrijk om hierbij stil te staan?

Het congres valt samen met Wereldwaterdag van de Verenigde Naties. Waarom is het belangrijk om dat te vieren?

‘Vieren is niet het goede woord. Daarvoor is de wereldwijde waterproblematiek simpelweg te ernstig. Wel vind ik 22 maart een goed moment om watermanagement onder de aandacht te brengen, daarom heb ik dit congres laten samenvallen met Wereldwaterdag. Het is belangrijker dan ooit om het hierover te hebben, want de kwaliteit en kwantiteit van water staan onder druk. Wereldwijd trekken steeds meer mensen naar de kuststreken, maar die worden tegelijkertijd bedreigd door klimaatverandering. En grote waterkrachtcentrales leveren groene energie, maar onderbreken ook het ecosysteem in een rivierdelta. Al dit soort dilemma’s vragen om een interdisciplinaire discussie. Die discussie hopen we op 22 maart te voeren.’

Wat is het belangrijkste doel voor die dag?

‘Het belangrijkste is dat we die dag de aandacht vestigen op de urgente problematiek, en tegelijkertijd mensen verzamelen die bij kunnen dragen aan een oplossing. Het congres is als het ware een vehikel om mensen uit de sector samen te brengen. Denk daarbij aan biologen die een ecosysteem bestuderen, beleidsmakers van waterschappen die Nederland droog houden, maar ook antropologen die de waterrechten van inheemse volkeren bestuderen. Het is uniek dat we dat in Leiden doen. Niet iedereen weet dat we in onze regio enorm veel expertise hebben op dit gebied. Mensen denken bij watermanagement al gauw aan technische universiteiten, maar ook onze regio heeft veel te bieden.’

Naar welke spreker kijkt u het meest uit?

‘Dat is als organisator moeilijk te zeggen. De lezingen zijn erg verschillend, maar tegelijkertijd cruciaal om de uitgebreide en complexe problematiek goed te belichten. De dag is onderverdeeld in lezingen over milieukwesties, beleidskwesties en sociale kwesties. In het eerste deel zullen we bijvoorbeeld zien hoe ecosystemen veranderen door de aanleg van dammen of irrigatiestelsels. In het tweede deel kijken we op lokaal en regionaal niveau hoe het waterbeleid is vormgegeven, onder meer hier in de provincie Zuid-Holland. In het derde deel kijken we juist weer over de grens naar de invloed van multinationals op de waterzekerheid van de lokale bevolking.’

U spreekt zelf ook op het congres. Waar doet u onderzoek naar?

‘Ik doe onderzoek naar de delta’s van lange rivieren zoals de Mississippi. Ik bekijk onder andere welke invloed overstromingen hebben op het milieu, en of de mens in staat is om die overstromingen te beteugelen. Uit mijn onderzoek blijkt onder meer dat sommige maatregelen juist meer schade doen: bouw je dijken te dicht bij de rivier, dan is de kans groot dat er stroomopwaarts meer overstromingen plaatsvinden.’

Beeld: Frans Berkelaar via Flickr
Mail de redactie

Kom luisteren

Het congres vindt plaats van 12.30 u tot 16.30 u in Den Haag. U kunt de lezingen gratis bijwonen, maar aanmelden is wel verplicht. Het congres wordt georganiseerd door het Water and Society Lab, een interdisciplinaire onderzoeksgroep.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.