Universiteit Leiden

nl en

Data science en visualisatie door de overheid

Op 20 februari 2019 vond een bijzondere bijeenkomst over data science plaats in de Tweede Kamer. De doelstelling van de bijeenkomst was om met overheidsorganisaties in dialoog te gaan over dataontwikkelingen binnen de overheid.

Om zich te oriënteren werden data-experts uitgenodigd van verschillende ministeries en overheidsdiensten. Dit resulteerde in een indrukwekkende bijeenkomst met zo’n vijftig deelnemers en met grote expertise over het gebruik van grote data in overheidscontext. Het Leiden Centre of Data Science was uitgenodigd om expertise te verlenen over de toekomst van data science en de opstart van de derde generatie internet, het internet van open data en diensten.

Toegankelijkheid en bescherming van privacy

De specifieke vraag vanuit de Tweede Kamer ging over hoe we het politieke gesprek kunnen ondersteunen vanuit drie kerndoelen van het parlement. Ten eerste de productie van data vanuit het parlementaire proces: stemmingen, verslagen en dit alles vanuit de optiek van open data om de burger zoveel mogelijk toegang en inzicht te geven in het parlementaire werk. Ten tweede, de controlerende taak van het parlement; hoe kan deze worden ondersteund door meer gebruik van data en visualisatie van data? En ten slotte, welke regels moeten eigenlijk van toepassing zijn om enerzijds de toegankelijkheid en het gebruik van data te ondersteunen en anderzijds te zorgen voor voldoende bescherming van de burger en haar rechten op privacy?

Innovatie-hackathon

In de rijke discussie kwamen tal van belangrijke thema’s aan bod, van de rol van datavisualisaties tot het omgaan met ethische vraagstukken, zoals de vraag in hoeverre data mogen worden gekoppeld. Ook de FAIR-principes, die de basis vormen voor het internet van open data, werden besproken.

Ten slotte werd er uitgebreid gesproken over de voordelen van de visualisatie waarmee de overheidsdiensten ingewikkelde problemen inzichtelijk kunnen maken en die de communicatie van de overheid naar de burger kunnen ondersteunen. In een vervolg zal de Tweede Kamer een innovatie-hackaton organiseren om zo het belang van data-analyse en visualisatie ook in het werk van de Tweede Kamer te onderstrepen.

Lees meer over de bijeenkomst

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.