Universiteit Leiden

nl en

Aantal slachtoffers van kindermishandeling niet gedaald

Het aantal Nederlandse kinderen dat in 2017 mishandeld werd, is ten op zichte van de jaren ervoor niet gedaald. Dit blijkt uit grootschalig prevalentieonderzoek naar mishandeling van kinderen en jeugdigen uitgevoerd door het Instituut Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Leiden en TNO Child Health in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).

Resultaten laten zien dat naar schatting tussen de 90.000 en 127.000 kinderen in Nederland slachtoffer waren van mishandeling in 2017, oftewel 26 tot 37 per 1000 kinderen. Dit is niet meer of minder dan in eerdere jaren. De meeste kinderen waren slachtoffer van emotionele verwaarlozing. Bij bijna de helft van de mishandelde kinderen bleken ook andere vormen van huiselijk geweld in het gezin te spelen waarbij het in ruim de helft van die gevallen ging over geweld tussen ouders onderling. In 60% van de gerapporteerde gezinnen was er sprake van gescheiden ouders of een op handen zijnde scheiding (al dan niet na getrouwd te zijn geweest). Met name bij emotionele mishandeling en emotionele verwaarlozing was vaak sprake van relatiebreuken.

Nationale Prevalentiestudies Mishandeling

Deze nationale prevalentiestudie is opgezet om een nieuwe schatting te doen van het aantal kinderen dat jaarlijks slachtoffer is van kindermishandeling. Het onderzoek brengt bovendien in beeld welke kinderen en gezinnen een verhoogd risico op kindermishandeling hebben. Dergelijk studies waren eerder in 2005 en 2010 uitgevoerd. Bijna 800 professionals hebben deelgenomen aan het onderzoek. Verder zijn gegevens van Veilig Thuis gebruikt.

Bekijk alle Nationale Prevalentiestudies Mishandeling van kinderen en jeugdigen ››

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.