Universiteit Leiden

nl en

Tarlach McGonagle benoemd op de leerstoel Mediarecht in de informatiesamenleving

Tarlach McGonagle is per 1 mei 2019 benoemd op de bijzondere leerstoel Mediarecht in de Informatiesamenleving, die is ingesteld door het Leids Universiteits Fonds (LUF) en ondergebracht bij de Afdeling Staats- en bestuursrecht.

'Ik ben zeer vereerd dat ik benoemd ben tot de Bijzondere Leerstoel en dat ik deel uit zal maken van de Afdeling Staats- en Bestuursrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. De focus van de Leerstoel biedt ruimte om veel van de maatschappelijke uitdagingen waarvoor wij in het huidige digitale tijdperk staan, aan te gaan. De media – oud en nieuw, offline en online, massamedia en sociale media – vervult een belangrijke taak in een democratische samenleving. Hoe de media wordt gereguleerd (of niet) kan daarom vergaande gevolgen hebben voor het publieke debat. Ik zie er naar uit om, samen met mijn nieuwe collega’s en studenten, regelgevende en beleidsgerelateerde aspecten van deze onderwerpen en de maatschappelijke gevolgen ervan nader uit te diepen.'

Dr. Tarlach McGonagle is daarnaast als senior onderzoeker/docent verbonden aan het Instituut voor Informatierecht (IViR), Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit van Amsterdam. Zijn expertise ligt op het gebied van de vrijheid van meningsuiting en op het raakvlak tussen informatie- en communicatietechnologieën en mensenrechten. Hij houdt zich onder andere bezig met internationaal en vergelijkend mediarecht, mediaregulering en -beleid; de toekomst van nieuws en journalistiek; rechten van minderheden; de veiligheid van journalisten; ‘hate speech’, en mediapluralisme.

Hij geeft regelmatig academisch, juridisch advies aan verschillende afdelingen van internationale organisaties zoals de Raad van Europa en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE).

Hij is momenteel lid van de Committee of Experts on quality journalism in the digital age van de Raad van Europa. Hiervoor was hij lid van en rapporteur bij de Committee of Experts on media pluralism and transparency of media ownership (2016-2017) en de Committee of Experts on protection of journalism and safety of journalists (2014-15) van de Raad van Europa. Recent heeft hij, op verzoek van de Hoge Commissaris inzake Nationale Minderheden van de OVSE, de Tallinn Guidelines on National Minorities and the Media in the Digital Age opgesteld.

Hij is lid van de Euromedia Research Group en co-voorzitter van de Working Group on human rights in the digital age bij de Netherlands Network for Human Rights Research. In 2018 is hij verkozen tot Docent van Jaar van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UvA.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.