Universiteit Leiden

nl en

Isabelle Ouwehand publiceert eerste artikel in het kader van haar promotieonderzoek

Buitenpromovenda Isabelle Ouwehand, die onderzoek doet naar de wijze waarop de bestuursrechter om gaat met deskundigenadvisering, heeft haar eerste artikel hierover gepubliceerd. Het artikel, waarvoor zij een publicatieplaats van de Academie voor Wetgeving en de Academie voor Overheidsjuristen toegekend heeft gekregen, is gepubliceerd in de digitale publicatiereeks van beide Academies, de Publicatiereeks Recht en Overheid.

In het artikel “Deskundigenadvisering in de bestuurlijke fase – het toetsingskader van de bestuursrechter onder de loep” onderzoekt Isabelle Ouwehand welk toetsingskader de bestuursrechter hanteert bij de beoordeling van een deskundigenadvies dat een bestuursorgaan aan de bestreden besluitvorming ten grondslag heeft gelegd. Uit dit onderzoek blijkt dat van een eenduidig geformuleerd toetsingskader, dat door alle hoogste bestuursrechters wordt gehanteerd, geen sprake is, maar dat verschillende formuleringen worden gebruikt. In het artikel worden een aantal van deze formuleringen uiteengezet en wordt ingezoomd op de overeenkomsten en verschillen daartussen. Vervolgens wordt nagegaan hoe de toetsing van deskundigenadviezen door de bestuursrechter in de praktijk uitpakt en of de verschillende formuleringen materieel ook andere toetsingskaders behelzen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.