Universiteit Leiden

nl en

Universiteit Leiden zoekt mee naar oplossingen voor gedwongen migratie

Op 17 december 2018 werd tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties het Vluchtelingenpact aangenomen. Een van de centrale doelstellingen van het Vluchtelingenpact is het verbeteren van de bescherming en de weerbaarheid/veerkracht van vluchtelingen en het vergroten van het vertrouwen en de samenwerking tussen vluchtelingen en gastlanden. Met het nieuwe, door de EU gefinancierde Horizon2020 onderzoeksproject TRAFIG wil BICC (Bonn International Center for Conversion), samen met onderzoekspartners uit Europa, Afrika en Azië, bijdragen aan het vinden van oplossingen voor langdurige ontheemding. De Universiteit Leiden maakt deel uit van dit driejarige interdisciplinaire project dat uitgevoerd wordt door het Van Vollenhoven Instituut voor Recht, Bestuur & Samenleving en het Instituut voor Geschiedenis.

Het nieuwe, door de EU gefinancierde project TRAFIG (Transnational Figurations of Displacement) is officieel van start gegaan op 1 januari 2019. TRAFIG biedt een nieuw perspectief door zich te richten op de aansluiting en mobiliteit van vluchtelingen als onderdeel van de oplossing en niet als onderdeel van het probleem van langdurige ontheemding. "Ons onderzoeksproject bekijkt zowel transnationale en lokale netwerken evenals mobiliteit als middel voor vluchtelingen om hun zogenaamde veerkracht (‘resilience’) te behouden", legt Benjamin Etzold, projectleider TRAFIG bij BICC, uit.

Door middel van vergelijkend empirisch onderzoek in vluchtelingenkampen en steden in Azië, Afrika en Europa, zal TRAFIG de kwetsbaarheid van ontheemden analyseren, hoe ze in hun levensonderhoud voorzien, en hoe beleid en humanitaire interventies kunnen bijdragen aan meer zelfredzaamheid. Het projectteam zal ook de netwerken van vluchtelingen buiten hun woonplaats traceren en onderzoeken hoe deze transnationale contacten hun huidige situatie en hun toekomstige mobiliteit beïnvloeden. Tenslotte wil het een beter inzicht krijgen in de relaties tussen vluchtelingen en opvanglocaties en zullen de economische gevolgen van ontheemding op middellange en lange termijn onderzocht worden. "TRAFIG zal een scala aan wetenschappelijke, empirische data over vluchtelingenbewegingen en langdurige ontheemding opleveren", benadrukt Benjamin Etzold.

Dr. Carolien Jacobs van het Vollenhoven Instituut voor Recht, Bestuur & Samenleving (VVI) zal het empirisch onderzoek dat zich richt op ontheemding in Afrika leiden. Het team zal onder meer Eritrese vluchtelingen in Ethiopië en Congolezen, die door de oorlog ontheemd zijn in zowel Congo zelf als in Tanzania, bestuderen. Carolien zal samen met Congolese partners betrokken zijn bij het verzamelen van data in Congo, terwijl Prof. Mirjam de Bruijn en Catherina Wilson van het Instituut voor Geschiedenis samen met lokale partners onderzoek zullen uitvoeren in Tanzania. "De twee instituten en de andere partners zullen intensief samenwerken om de onderzoeksmethodologie voor veldwerk te ontwikkelen en de onderzoeksresultaten te analyseren en te vergelijken. Voorafgaand aan het empirisch onderzoek zullen we literatuuronderzoek uitvoeren naar de migratie van mensen in het Grote Merengebied in Afrika vanuit een historisch perspectief, en naar het bestuurlijk apparaat en juridische structuren die bescherming bieden aan vluchtelingen", legt Carolien uit. "Aan de Universiteit Leiden zijn we erg enthousiast om deel uit te maken van dit samenwerkingsproject ", voegt ze eraan toe.

Op basis van de onderzoeksresultaten zal een instrument worden ontwikkeld om beleidsmakers en ngo’s te ondersteunen bij het verbeteren van de zelfredzaamheid van ontheemden en de betrekkingen tussen gastland en vluchtelingen. "Met ons innovatieve onderzoek en ons evaluatie-instrument proberen we niet alleen de kennis over langdurige ontheemding en het transnationale leven van vluchtelingen te verbeteren, we hopen ook echt bij te dragen aan het verbeteren van het beleid en de humanitaire hulpprogramma's en daarmee aan het bereiken van de doelstellingen van het VN-vluchtelingenpact", beschrijft Benjamin Etzold de doelstellingen van het project.  Hiervoor zullen de 11 onderzoekspartners uit Oostenrijk, Ethiopië, Duitsland, Griekenland, Italië, Jordanië, Nederland, Noorwegen, Pakistan, en het Verenigd Koninkrijk, nauw samenwerken met de belangrijkste belanghebbenden tijdens de gehele traject van het project.

De Europese Commissie financiert het TRAFIG-project in het kader van haar onderzoeksprogramma Horizon2020. BICC coördineert het project. De partners in dit interdisciplinaire en internationale onderzoeksconsortium zijn Addis Abeba University in Ethiopië, Aristoteles University of Thessaloniki in Griekenland, Chr. Michelsen Institute (CMI) in Noorwegen, International and European Forum on Migration Policy Development (FIERI) in Italië, International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) en Danube University Krems in Oostenrijk, Society for Human Rights and Prisoners' Aid (SHARP) in Pakistan, Sussex Centre for Migration Research in het Verenigd Koninkrijk, de Leiden Universiteit in Nederland, en Yarmouk University in Jordanië.

Meer informatie
Dr. Carolien Jacobs
Van Vollenhoven Instituut voor Recht, Bestuur en Samenleving (VVI)
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Reuvensplaats 3-4
2311 BE Leiden
071-527 4698
c.i.m.jacobs@law.leidenuniv.nl
https://twitter.com/TRAFIG_EU
https://twitter.com/vvi_leiden

Prof.dr. Mirjam de Bruijn
Instituut voor Geschiedenis
Universiteit Leiden
Doelensteeg 16
2311 VL Leiden
071 527 8546
m.e.de.bruijn@hum.leidenuniv.nl
https://www.facebook.com/History.Leiden

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.