Universiteit Leiden

nl en

Percentage vrouwelijke hoogleraren: Leiden staat derde

De Universiteit Leiden staat in Nederland op de derde plaats wat betreft het percentage vrouwelijke hoogleraren, achter de Open Universiteit en de Radboud Universiteit in Nijmegen. Dat staat in de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2018.

Het percentage vrouwelijke hoogleraren kwam in 2017 landelijk voor het eerst uit boven de 20%.* De facto waren 651 van de in totaal 3.225 Nederlandse hoogleraren vrouw. In Leiden was het percentage 27,2. Minister Van Engelshoven van Onderwijs spreekt haar vreugde uit de landelijke stijging. 'Ik ben daar echt ontzettend blij mee, er worden goede stappen gezet. Maar er kan nog zoveel meer.' Het initiatief voor de Westerdijkpremies in 2017 (naar een idee van Athena's Angels) heeft zeker bijgedragen aan de landelijke groei tot 21,9%: de universiteiten konden honderd premies verdelen, bedoeld om honderd vrouwelijke hoogleraren aan te stellen. De Leidse universiteit verwierf tien premies en deed er zelf nog eens vijftien bij. 

* Dit is exclusief het wetenschapsgebied Gezondheid; bij de UMC's was het percentage vrouwelijke hoogleraren 23,6.

Streefcijfers al gehaald

De Open Universiteit breekt als eerste door de grens 30% vrouwelijke hoogleraren heen; deze kleine universiteit heeft overigens slechts 44 hoogleraren. Bij de Universiteit van Amsterdam is een lichte terugval in het aandeel vrouwen op hoogleraarsposten te zien. Hekkensluiters zijn de TU Eindhoven en de Erasmus Universiteit in Rotterdam. De Eindhovense universiteit ruilde van plaats met de Erasmus Universiteit en blijft steken op 12,6% vrouwelijke hoogleraren, het laagste percentage in Nederland.

In 2015 hebben alle universiteit zichzelf een streefcijfer opgelegd voor 2020. Eind 2017 hadden de Universiteit Leiden, de Universiteit Maastricht en de Radboud Universiteit Nijmegen hun streefcijfer al gehaald. Vier van de veertien universiteiten gaan hun streefcijfer niet halen, tenzij ze aan een inhaalslag beginnen, de andere liggen op koers. 

Dalend aandeel vrouwelijke promovendi

Een  zorgelijke ontwikkeling is dat het aandeel vrouwelijke promovendi in 2017 landelijk licht is teruggelopen naar 42,7%, aldus het rapport van de Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH). Dit verschijnsel doet zich ook in Leiden voor, zij het op zeer bescheiden schaal en nog niet in 2017. Begin december 2018 telde de Universiteit Leiden 447 promoties over het hele jaar: 217 vrouwen en 230 mannen kregen hun bul. In 2017 hadden de vrouwen nog een meerderheid: van de 423 promovendi waren er 213 vrouw en 210 man. Ook Van Engelshoven maakt zich zorgen over deze landelijke trend: 'Als we meer diversiteit aan de top willen, moet de weg daarnaartoe ook divers gevuld zijn.'

Weetjes

De monitor, een product van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren, levert ook aardige weetjes op. 

  • Als de huidige groei doorzet, is in 2048 het evenwicht tussen mannelijke en vrouwelijke hoogleraren bereikt;
  • Vrouwen geven meer onderwijs, mannen doen meer onderzoek;
  • De arbeidsomvang van vrouwelijke hoogleraren is groter dan die van hun mannelijke equivalenten: het scheelt 1,4 uur per week; 
  • In 2016 verdienden vrouwen in de wetenschap na correctie voor leeftijd, functiecategorie en functieniveau, gemiddeld € 53 bruto per maand minder dan mannen. Bijna 40% van de mannelijke hoogleraren zat in de hoogste salarisschalen 17 en 18, tegen iets meer dan een kwart van de vrouwelijke hoogleraren: 25,5%;
  • Wetenschappers besteden gemiddeld 6% meer van hun tijd aan organisatietaken dan in hun contract staat, wat bij een voltijdsaanstelling neerkomt op bijna drie werkweken per jaar. Er werden geen man/vrouwverschillen gevonden; 
  • In de colleges van bestuur van de universiteiten worden 14 van de 41 posities door vrouwen bezet, in de raden van toezicht 26 van de 69 posities.
     

Monitor vrouwelijk hoogleraren 2018 
van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren
 

Tekst: Corine Hendriks
Mail de redactie

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.