Universiteit Leiden

nl en

Afdeling Jeugdrecht presenteert Evaluatierapport Jongerenrechtbanken

Dit pilotproject vond plaats op vier middelbare scholen in Amsterdam met het doel om incidenten die binnen deze scholen plaatsvonden door de leerlingen zelf op te laten lossen, als alternatief voor het formele jeugdstrafrecht.

Gedurende het academisch jaar 2017-2018 heeft een onderzoeksteam – bestaande uit mr. dr. Yannick van den Brink, mr. Denise Verkroost en prof. mr. dr. Isabeth Mijnarends van de afdeling Jeugdrecht van de Universiteit Leiden – in opdracht van Stichting Jongerenrechtbank onderzoek verricht naar het pilotproject Jongerenrechtbanken.

De ervaren effectiviteit en mogelijke meerwaarde van de jongerenrechtbank in (school)maatschappelijke en jeugdstrafrechtelijke context stonden in het onderzoek centraal. Hiervoor zijn interviews afgenomen met jongeren en professionals die zijn betrokken bij de pilot en met professionals uit de formele jeugdstrafrechtspraktijk. Ook zijn er observaties verricht tijdens de zittingen van de jongerenrechtbank. Verder is er aandacht besteed aan de vraag hoe de jongerenrechtbank zich verhoudt tot het internationale kinderrechtenkader en de grondslagen van het Nederlandse jeugdstrafrecht.

De conclusie van het onderzoek luidt in de kern dat de jongerenrechtbank een voor Nederland innovatief concept is, waar veel betrokkenen (zowel jongeren als professionals) enthousiast over zijn. Dit concept kan – ook vanuit kinderrechtenperspectief – een duidelijke meerwaarde hebben in de schoolmaatschappelijke context. Voor wat betreft de jeugdstrafrechtelijke aspecten en ambities van de jongerenrechtbank zitten er echter nog wat haken en ogen aan, hetgeen om nadere bezinning vraagt. Het rapport biedt enkele concrete aandachtspunten en oplossingsrichtingen die kunnen worden gebruikt om de pilot Jongerenrechtbanken verder te versterken.

Het onderzoeksrapport zal op maandag 17 december worden gepresenteerd aan de betrokkenen bij het pilotproject. Dit rapport vormt een vervolg op een eerder onderzoek naar het pilotproject Jongerenrechtbanken, dat in 2015/2016  is verricht door dr. Stephanie Rap en collega's van de afdeling Jeugdrecht.

Financiering: Stichting Jongerenrechtbanken Nederland

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.