Universiteit Leiden

nl en

LUCIS heeft een nieuwe directeur: Nathal Dessing

Maak kennis met Nathal Dessing, per 1 november 2018 de nieuwe directeur van LUCIS. Dessing is universitair docent bij het Leiden University Centre for the Study of Religion (LUCSoR) en onderwijsdirecteur van het Leiden University Institute for Area Studies (LIAS).

Waar doe je onderzoek naar? 

Ik werk op het terrein van de antropologie van religie, en met name de antropologie van islam en moslims in Europa. Ik heb onderzoek gedaan naar geboorte, besnijdenis, huwelijk en dood bij moslims in Nederland en naar vormen van religiositeit bij moslims. Bij dergelijk onderzoek merk je al gauw dat de werkelijkheid van de geleefde islam vaak complexer is dan het beeld dat in het publieke debat en de media vaak naar voren komt.

Wat kun je daaraan doen? 

Bij de representatie van moslims ligt de focus vaak volledig op de religieuze aspecten van hun leven, waardoor een heel beperkt beeld ontstaat. Met het LUCIS-onderzoeksprogramma Islam in het Westen probeer ik bij te dragen aan een meerzijdige representatie van moslims, door ook in te gaan op het alledaagse leven. Living science is daarbij een belangrijk instrument. Wetenschappers zijn snel geneigd om met feiten te gaan strooien in de hoop dat dan het beeld verandert. Ik denk dat het zinvoller is om wetenschap te ‘leven’: uitwisseling creëren tussen wetenschappers en de alledaagse samenleving, door op nieuwe manieren een open gesprek aan te gaan. Wat dat betreft ben ik bij LUCIS op de perfecte plaats.

Leg eens uit?

LUCIS heeft ontzettend veel wetenschappelijke kennis in huis, maar werkt ook samen met organisaties en experts buiten de academie. Door deze verscheidenheid aan kennis op nieuwe manieren en in samenwerking te delen met een breed publiek, draagt LUCIS niet alleen bij aan een adequatere representatie van islam en moslims, maar ook aan het debat over die representatie: wat laten we zien? En hoe? Welk effect heeft dat? Dat zijn belangrijke vragen, en ik verheug me erop om de komende tijd met LUCIS het debat verder te blijven voeden

Waar kijk je naar uit? 

In 2019 viert LUCIS zijn 10de verjaardag. Dat gaan we onder andere vieren met onze jaarconferentie, waar academische kennis en the finer things in life zullen samenkomen. Maar in 2018 is er nog genoeg te beleven, zoals de Midden-Oosten cultuurmarkt op 24 november en de laatste lezingen in de What's New-reeks

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.