Universiteit Leiden

nl en

Cross-border Resolution of Financial Institutions: Perspectives from International Insolvency Law

In deze publicatie worden problemen met betrekking tot de grensoverschrijdende afwikkeling van financiële instellingen onderzocht.

In dit onderzoek wordt de nadruk gelegd op de bevoegdheidsverdeling tussen, aan de ene kant, de afwikkelingsautoriteiten van de lidstaat van herkomst en, aan de andere kant, de afwikkelingsautoriteiten van de lidstaat van ontvangst. Deze bevoegdheidsverdeling staat ook wel bekend als de bevoegdheidsregel. Naar dit vraagstuk is vanuit een internationaal insolventierechtelijk perspectief gekeken.

Verder is er gekozen  voor een gemodificeerd universalistische benadering, waarbij rekening wordt gehouden met de afweging van  enerzijds het belang om een effectieve afwikkeling te effectueren en anderzijds de bescherming van de lokale belangen. Met betrekking tot de afwikkeling van de moedermaatschappij, moet de afwikkelingsautoriteit van de lidstaat van herkomst de hoofd-afwikkelingsprocedure kunnen beginnen. De afwikkelingsautoriteit van de lidstaat van ontvangst moet daarentegen in staat kunnen zijn om ofwel  een ondersteunende secundaire afwikkelingsprocedure, ofwel een onafhankelijke secundaire afwikkelingsprocedure te beginnen.

Wat betreft de moeder-dochter afwikkeling staat het huidige wettelijke kader, ondanks de wens om wereldwijd afwikkelingsmaatregelen te nemen, alleen een afwikkelingsprocedure in de lidstaat van ontvangst toe voor buitenlandse dochterondernemingen. Deze publicatie stelt ook voor om de hoofdkantoortaken-test, die ontwikkeld is in het internationaal insolventierecht, toe te passen zodat buitenlandse dochterondernemingen ook onderworpen kunnen worden aan de hoofd-afwikkelingsprocedure in de lidstaat van herkomst.

Medaille

Deze publicatie heeft een zilveren medaille gewonnen in een wedstrijd georganiseerd  door the International Insolvency Institute (III), genaamd de 2018 Prize in International Insolvency Studies. III is een non-profit organisatie met beperkte lidmaatschap, die zich richt op het bevorderen en het adverteren van insolventie als een gerespecteerde discipline op internationaal gebied.

De bijdrage is gepubliceerd in Norton Journal of Bankruptcy Law and Practice (2018), Vol. 27, nr. 5. Dezelfde aflevering van dit tijdschrift bevat twee andere bekroonde artikelen en zeven artikelen geschreven door III-leden in samenwerking met het congres “Bankruptcy's Universal Pragmatist” dat ter ere van prof. Jay Westbrook werd gehouden in februari 2018 in Austin (Texas). De volledige publicatie is ook te vinden op de III-website.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.