Universiteit Leiden

nl en

Tom Louwerse verwerft ORA-subsidie voor onderzoek politieke representatie

Politicoloog Tom Louwerse (Universiteit Leiden) heeft in een internationaal team van onderzoekers een NWO ORA-subsidie in de wacht gesleept. Zij gaan onderzoek doen naar politieke vertegenwoordiging in een tijd waarin kiezers steeds minder duurzaam verbonden zijn een politieke partij.

In het onderzoeksproject The Nature of Political Representation in Times of Dealignment gaat het om de relatie tussen gekozen politici en het electoraat. In de laatste dertig jaar is de trend dat individuele burgers veel minder sterk met één politieke partij verbonden zijn. Dat roept vragen op voor de manier waarop burgers politiek worden gerepresenteerd. Wellicht biedt de relatie tussen kiezers en individuele Kamerleden een alternatief voor of aanvulling op de collectieve representatie door politieke partijen. Daarom willen Louwerse en consorten onderzoeken in hoeverre en onder welke condities individuele Kamerleden reageren op directe vragen van burgers.

Louwerse gaat nauw samenwerken met Rosie Campbell (King’s College London) en Thomas Zittel (Goethe-University Frankfurt). De ORA-subsidie bestrijkt een periode van twee jaar.

Het team van Louwerse is een van de 16 onderzoeksteams die hun onderzoeksvoorstel door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) zagen gehonoreerd (er stonden 63 voorstellen op de shortlist). De subsidie maakt deel uit van het programma Open Research Area for the Social Sciences (ORA), dat is bestemd voor internationale samenwerkingsprojecten. Oogmerk is een beter begrip van individueel en collectief gedrag, met liefst aanknopingspunten voor beleid en praktijk. In ORA participeren de nationale onderzoeksorganisaties van Frankrijk, Duitsland, Nederland en de Britse Economic and Social Research Council.

Profiel Tom Louwerse

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.