Universiteit Leiden

nl en

Jinne Samsom wint Van den Berg scriptieprijs 2018

Politicologiestudent Jinne Samsom heeft de Van den Berg Bachelorscriptieprijs 2018 gewonnen met een analyse van het mislukken van initiatiefvoorstellen in de Eerste Kamer. Samsom, aldus de jury, demonstreert ‘goed ontwikkelde academische vaardigheden’.

Samsoms Kamer van sobere reflectie of politiek gedreven? Een analyse van het mislukken van initiatiefvoorstellen in de Eerste Kamer bestaat uit zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek. Er worden drie hypotheses getoetst: (1) een wetsvoorstel zal eerder mislukken als de concurrerende politieke groep, oppositie of coalitie, groter is (theorie van Tsebelis); (2) de ideologische afstand tussen de indiener van een initiatiefvoorstel en de meerderheid van de Eerste Kamer beïnvloedt het slagen of mislukken van initiatiefvoorstellen; (3) technische en juridische fouten zijn bepalend voor het verwerpen van initiatiefvoorstellen.

Sterk theoretisch kader

Samsom ‘heeft het zichzelf zeker niet gemakkelijk gemaakt’, aldus de jury. Hij heeft een ‘sterk theoretisch kader’ opgesteld. ‘De scriptie heeft een heldere opbouw en is goed leesbaar.’ De jury is vooral gecharmeerd van Samsoms ‘reflectie op het eigen onderzoek, waarbij duidelijk wordt aangegeven wat de beperkingen en tekortkomingen zijn. Dit laat goed ontwikkelde academische vaardigheden zien.’

Over de scriptieprijs

De Van den Berg scriptieprijs wordt sinds 2010 uitgereikt door de Studievereniging voor Politicologen In Leiden (SPIL) en het Instituut Politieke Wetenschap voor de beste bachelorscriptie van de opleiding Politieke Wetenschap aan de Universiteit Leiden.

De jury werd dit jaar gevormd door Hans Oversloot, Huib Pellikaan en Lisanne Trouw. Prof. dr. Joop van den Berg is qualitate qua adviseur van de jury en nam als zodanig aan haar beraadslagingen deel.

De criteria die worden gehanteerd, zijn deze:

  • De scriptie heeft een originele en heldere, zowel wetenschappelijk als maatschappelijk relevante probleemstelling (doelstelling en vraagstelling).
  • De scriptie heeft een aanzienlijke theoretische diepgang, blijkens de kwantiteit, kwaliteit en verwerking van de gebruikte literatuur.
  • De scriptie is van hoge methodologische kwaliteit, blijkens de keuze van het onderzoeksontwerp, de gehanteerde dataverzameling en de uitgevoerde data-analyse en -verwerking.
  • De scriptie bevat een overtuigend antwoord op de onderzoekvraag en is een verslag dat opvalt door de uitstekende leesbaarheid en overige presentatie.

Zie ook

Van den Berg scriptieprijs 2018: de genomineerden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.