Universiteit Leiden

nl en

Eerste universitaire Senior Kwalificatie Onderwijs-titel behaald door Joanne Mol

Op donderdag 4 oktober ontving onderwijsdirecteur dr. Joanne Mol de Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO). Als enige van onze faculteit maakte ze deel uit van de pilotgroep die binnen de universiteit deze titel behaalt.

Reflectie

We vroegen Joanne wat de SKO nu precies inhoudt. “Voor het SKO moet je aantonen dat je naast het geven van goed onderwijs, ook onderwijskundig onderlegd bent. Voor het BKO wordt een basiskennis gevraagd, het SKO vraagt om meer reflectie op het programma en jouw rol daarin.”

Evidence-based onderwijs

Een aantal jaar geleden maakte de vorige Vice-Rector Simone Buitendijk er een punt van dat de universiteit meer waarde zou moeten hechten aan innovatief, evidence-based onderwijs. Ze formuleerde het plan om een loopbaantraject op te richten die zich richtte op onderwijs, in plaats van het meer gangbare onderzoek. Zo zou je vanuit onderwijsactiviteiten bevordering kunnen krijgen.

“Daarin zag zij ook een rol voor de SKO,” legt Joanne uit, “wat dus automatisch ook betekent dat niet iedereen een SKO hoeft te halen.” Het zou met name gelden voor stafleden met coördinerende taken  in het onderwijs.  Maar daarnaast werd tijdens de uitreiking ook gemeld dat ook stafleden, die gewoon heel goed zijn in hun vak, in staat zouden moeten worden gesteld om een SKO te halen.

Tien jaar onderwijservaring

Voor de SKO wordt er verwacht dat de persoon in kwestie al behoorlijk wat ervaring heeft. “De meeste kandidaten die nu een certificaat krijgen hebben minimaal tien jaar onderwijservaring. Daarnaast is het belangrijk dat je op een overstijgend niveau je eigen onderwijs binnen het hele programma kunt bezien.”

Om de SKO te kunnen behalen moest Joanne een portfolio maken waarin ze een aantal punten moest beredeneren en dit verdedigen tegenover een commissie. “Wat de commissie heel erg belangrijk vindt is dus op hoger niveau over je eigen programma nadenken. SKO is meer dan alleen goed onderwijs geven en toetsing op orde hebben. Dat wordt gewoon van je verwacht als je een BKO hebt.”

Onderwijsinnovatie

Joanne denkt er kansen blijven liggen wat betreft onderwijsinnovatie. “Iedereen gaat naar congressen over hun eigen onderzoek, maar eigenlijk nooit naar congressen op het gebied van onderwijsinnovatie.” De universiteit organiseert regelmatig dit soort bijeenkomsten.  “Daar heb je hele enthousiaste mensen die je laten zien wat zij allemaal doen. Dat is heel inspirerend.” Op 1 november wordt er bijvoorbeeld een onderwijsfestival georganiseerd speciaal voor academici.

Breder perspectief

Bij de uitreiking van de SKO meldde Hester Bijl dat de SKO min of meer in dezelfde opzet door zal gaan. Dat betekent dus dat er een portfolio gevraagd wordt van de docent, waarin deze onder andere reflecteert op universitair onderwijs en de universitaire onderwijsvisie vanuit een breder perspectief dan alleen zijn eigen vak. Daarnaast worden aanbevelingen en onderwijsevaluaties gevraagd. “Vakoverstijgend dus en de persoon in kwestie is een formele of informele trekker. En vanzelfsprekend een goede docent.”

10 universitaire medewerkers behaalden hun SKO op 4 oktober.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.