Universiteit Leiden

nl en

Nieuwe Teachers’ Academy fellow ontwikkelt app voor studentevaluaties

Studentevaluaties van onderwijs zijn essentieel voor het borgen van de kwaliteit van het universitaire onderwijs. Daarom start Roeland van der Rijst (universitair docent bij het ICLON) als nieuw aangestelde fellow bij de Teachers’ Academy een project over het gebruik van een app voor evaluaties.

Als docent merkt Van der Rijst dat de huidige vorm van studentevaluaties van onderwijs aan het einde van een blok, vak of module hem weinig inhoudelijk houvast biedt om zijn onderwijs te verbeteren en af te stemmen op de studentengroepen. De huidige vormen van studentevaluatie van onderwijs zijn gericht op het niveau van tevredenheid en relevantie van onderwijs en veel minder op inhoud en het leren van studenten. Bovendien komen studentevaluaties pas na afloop van de collegereeks beschikbaar voor docenten. De docent heeft tijdens collegeseries van de studenten input nodig over zowel de tevredenheid als de vorm en inhoud van het onderwijs om het onderwijs werkelijk te verbeteren.

Tussentijdse en directe feedback

Met applicaties voor mobiele apparaten is het mogelijk om studenten directe en tussentijdse feedback te vragen over de inhoud en kwaliteit van het onderwijs. De docent krijgt potentieel waardevolle directe feedback tijdens de collegereeks waarmee de docent het onderwijs kan aanpassen aan de studenten die zij of hij voor zich heeft.

Van der Rijst ontwikkelt en implementeert  een mobiele applicatie (Leidse Evaluatie in Actie App) in zijn project voor de Teachers’ Academy. Hiermee kunnen studentevaluaties op onderwijs op ieder moment bevraagd worden.

Mobiele app

De inzet van mobiele applicaties in het onderwijs, en zeker in de kwaliteitszorg van het onderwijs, is momenteel gering of zelfs afwezig. Door dit project kunnen opleidingen aan de universiteit Leiden en daarbuiten direct gebruik maken van de onderwijsinnovatie en van de resultaten uit de bijgaande studie. Het  ICLON van de Universiteit Leiden verzorgt veel van de onderwijsevaluaties van colleges, werkgroepen en practica. Door nauwe samenwerking met de onderwijsevaluatieservice van het ICLON kan de nieuwe mobiele applicatie breed geïmplementeerd worden in het onderwijs aan de Universiteit Leiden.

Roeland van der Rijst

Roeland van der Rijsts kijk op de Teachers’ Academy

‘De projecten van de Fellows zijn ieder op zich unieke onderwijsinnovaties waarvan veel geleerd kan worden over effectief onderwijs en leren in het hoger onderwijs. Daarom ben ik stellig overtuigd dat de resultaten van de onderwijsinnovatieprojecten van iedere fellow een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de internationale kennisbasis over effectief hoger onderwijs. Daar wil ik graag mijn bijdrage aan leveren.’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.