Universiteit Leiden

nl en

Diploma voor studenten International Studies

De studenten namen hun diploma in ontvangst in de historische Pieterskerk in Leiden, in aanwezigheid van familie en vrienden. Er waren meer dan 1000 aanwezigen, onder wie de ruim 300 afstudeerders. Het was de grootste diploma-uitreiking sinds de start van de opleiding International Studies in 2012. In een plechtigheid die bijna vier uur duurde, werd aandacht besteed aan de verschillende regio's waarin de studenten zich gespecialiseerd hadden, en ieder van hen werd persoonlijk gefeliciteerd met het behalen van de bachelor.

Beste student

De Golden Stork Award voor de beste student werd uitgereikt door de vicedecaan van de faculteit, dr. Egbert Fortuin. Dit jaar werd de beste student voor het eerst verkozen op basis van aanbevelingen van medestudenten. Aan derdejaarsstudenten was gevraagd om een medestudent te nomineren en aan te geven waarom hij of zij de prijs verdiende. Vervolgens koos het opleidingsbestuur uit de top vijf genomineerden diegene die het best aan de voorwaarden voldeed. De vicedecaan legde uit dat de vijf genomineerden tesamen een dwarsdoorsnede vormden van alle kwaliteiten die het programma bij de studenten probeert te ontwikkelen. De beste student is niet alleen een student die geprobeerd heeft om in academisch opzicht het beste uit zichzelf te halen, maar ook iemand die belangrijk was voor zijn of haar medestudenten, en die zowel binnen als buiten het programma actief was. Kortom: iemand die er blijk van heeft gegeven over de echte International Studies-spirit te beschikken.

De vicedecaan prees de genomineerden ook voor hun motivatie om hun tijd aan de universiteit zo goed mogelijk te benutten. Deze studenten deden niet slechts wat het studieprogramma voorschreef, maar ze deden allemaal veel meer dan dat. Sommigen maakten gebruik van de mogelijkheid om extra cursussen te doen, anderen droegen actief bij aan de International Studies-gemeenschap of deden vrijwilligerswerk buiten de opleiding. Er waren veel opvallend goede studenten dit jaar, maar degene die alle doelstellingen het best in zich verenigde was Karim Schiek. Hij is een hardwerkende student die hoge cijfers haalde en altijd vriendelijk en hulpvaardig was voor zijn medestudenten. Karim was de penningmeester van de social committee van de studievereniging BASIS. Ook werkte hij voor AthenaStudies, dat andere studenten helpt om onderdelen van de opleiding goed af te ronden. Hij deed dit alles met groot enthousiasme, en hij was altijd positief.

Beste scriptie

De Golden Stork Award voor de beste scriptie ging naar Francis Farrell voor zijn scriptie Dark Knights in de facto Democracy: Elite agency, political pluralism and the “Russia factor” in unrecognised Transnistria. De prijs werd uitgereikt door de voorzitter van de Examencommissie, dr. Max Bader. Hij merkte op dat de jury zich in zijn overwegingen vooral heeft laten leiden door de mate waarin de scripties blijk gaven van de 'filosofie' van de bachelor International Studies, waaronder multidisciplinariteit, een besef van de historische, culturele, politieke en economische context van de casestudies, en de mate waarin de verbinding werd gelegd tussen het lokale respectievelijk nationale niveau en het internationale respectievelijk mondiale niveau. De twee andere genomineerden voor de Golden Stork Award voor de ‘Best Thesis’ waren Isabelle Martin and Justin Sarijoen.

Alumna Antonia Bartel

Alumna Antonia Bartel, die vorig jaar de afstudeerplechtigheid mee hielp organiseren, legde in haar speech de nadruk op de grote kansen die de afgestudeerden wachtten als ze de wereld buiten de universiteit zouden betreden, en daar onderwerpen en projecten zouden aantreffen waarin ze vervulling zouden vinden. Zij had ervaren dat dit grote voorrecht ook gepaard ging met tal van uitdagingen en spanningen. Ze beschreef zowel het opwindende van het nieuwe en onbekende als de stress en de spanningen bij het vinden van je eigen weg in je werkende leven. Wat ze daarvan leerde was hoe belangrijk het is om stap voor stap je eigen weg naar de toekomst te vinden, rustig de tijd te nemen om alle opties te overwegen en niet bang te zijn om je mening of je plannen bij te stellen. Ze ontdekte dat het voordeel van deze benadering was dat het je de kans bood om onvoorziene en onverwachte wegen in te slaan, wegen waar je anders niet eens over nagedacht zou hebben. Ze besloot haar toespraak met het feliciteren van de studenten die dit jaar afstudeerden en ze wenste hen het allerbeste voor de toekomst. 

Commencement Speech

Dr. Simanique Moody, een van de weinige docenten die al vanaf het begin bij de opleiding betrokken is, sprak de Commencement Speech uit. Deze bestond uit een aantal korte lessen uit de school van het leven, waarbij ze aansloot bij haar eigen ervaringen als bachelor- en masterstudent. Nu de afgestudeerden van 2018 op het punt stonden aan een nieuw hoofdstuk van hun levensreis te beginnen, moedigde ze hen aan om optimaal te profiteren van de kennis, de vaardigheden, en de persoonlijke en professionele netwerken die ze bij International Studies hadden opgedaan. Ze raadde hen aan niet bang te zijn om te falen en te proberen altijd van fouten te leren. Ten slotte spoorde ze hen aan om 'succes' altijd af te meten aan, en te definiëren volgens eigen normen. Want, zo zei ze, degenen die in hun leven het meest succes blijken te hebben zijn niet altijd degenen die op school het meest begaafd of getalenteerd waren, maar eerder zij die in zichzelf geloven en die volhouden ondanks de vele tegenslagen die hun pad kruisen.

Over International Studies

De bachelor International Studies ging in 2012 van start. Het programma biedt studenten de mogelijkheid zich te verdiepen in kwesties rondom globalisering en de gevolgen ervan in een van acht regio's in de wereld. De studenten ontwikkelen expertise variërend van bekwaamheid in een van de talen uit de gekozen regio tot een diepgaand begrip van de cultuur, de geschiedenis, de politiek en de economie van de regio. International Studies is een bacheloropleiding van de Faculteit Geesteswetenschappen. De opleiding telt een groot aantal internationale studenten; ongeveer de helft van hen komt uit het buitenland.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.