Universiteit Leiden

nl en

Veni-beurs voor jonge psychologen Evin Aktar, Jörg Gross en Laura Steenbergen

De Leidse psychologen Evin Aktar, Jörg Gross en Laura Steenbergen hebben een Veni-beurs in de wacht gesleept. Deze jonge veelbelovende onderzoekers krijgen financiële ondersteuning voor het uitwerken van hun ideeën.

Het doorbreken van de transgenerationele overdracht van sociale angst

Evin Aktar - Klinische Psychologie
Sociale angst komt voor in families. Ouders kunnen angst overdragen doordat hun kinderen hun angstige reacties meemaken. Dit project test, voor de eerste keer, of transgenerationele overdracht van angst geremd of verminderd kan worden door kinderen voorafgaand aan een angstige reactie zelfverzekerde reacties van de andere ouder te laten beleven.

 

Sociale dilemma’s oplossen als niet iedereen erop rekent

Jörg Gross - Sociale en Organisatiepsychologie
Collectieve pensioenvoorzieningen, klimaatverandering, en een overbelaste gezondheidszorg leggen druk op de samenleving, en vereisen dat mensen onderling goed samenwerken. Maar sommige (groepen van) mensen hebben publieke voorzieningen meer nodig dan anderen. Het is onbekend hoe dergelijke verschillen doorwerken op onderlinge samenwerking. Dit project beantwoordt deze vraag en draagt oplossingen aan.

 

 

 

Mentaal welzijn? Denk aan je darmen!

Laura Steenbergen - Cognitieve Psychologie
Onderzoek bij dieren en kleine groepen mensen levert wetenschappelijk bewijs voor het idee dat darmbacteriën mentale gezondheid beïnvloeden. De onderzoeker gaat benaderingen en inzichten samenbrengen om uit te zoeken of de connectie tussen het brein en microbiota in de darm ingezet kan worden om de mentale gezondheid te bevorderen.

Veni 2018: 1115 aanvragen - 154 gehonoreerd

De Veni wordt jaarlijks door NWO toegekend. In totaal dienden in deze Veni-ronde 1115 onderzoekers een ontvankelijk onderzoeksvoorstel in voor financiering. Daarvan zijn er nu 154 gehonoreerd. Dat komt neer op een honoreringspercentage van 14%. De aanvragen werden door middel van peer review beoordeeld door externe deskundigen uit de betreffende vakgebieden. Met deze Veni-ronde is een totaalbedrag van 38,4 miljoen euro gemoeid. De gelukkigen ontvangen, in het kader van de zogenaamde vernieuwingsimpuls, een beurs van maximaal 250.000 euro. Daarmee kunnen zij gedurende drie jaar hun ideeën verder uitwerken.
Vernieuwingsimpuls Veni

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.