Universiteit Leiden

nl en

Universiteit Leiden verdubbelt Europese subsidie voor uitwisseling

Bijna honderd studenten en wetenschappers kunnen op uitwisseling van en naar de Universiteit Leiden. Veertien uitwisselingsprojecten kregen een subsidie toegekend uit het Erasmus+ International Credit Mobility-programma van de Europese Unie.

De gehonoreerde projecten ontvingen in totaal meer dan 400.000 euro subsidie, een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Met dat geld kan de Universiteit Leiden 98 mobiliteiten realiseren met universiteiten buiten Europa: studenten en wetenschappers van de Universiteit Leiden zullen naar het buitenland gaan of vice versa. Enkele subsidieontvangers vertellen waarom zij zo’n Credit Mobility Grant hebben aangevraagd.

Suriname: de geschiedenis via archeologie herschrijven

Tibisay Sankatsing Nava (communicatieadviseur NEXUS1492): ‘Leidse archeologen doen al geruime tijd onderzoek naar de komst van de eerste Europeanen in het Caribisch gebied. Die geschiedenis was tot voor kort voornamelijk beschreven vanuit een koloniaal perspectief. Wij stellen dat beeld bij met behulp van de bevindingen uit archeologisch onderzoek, met name via het onderzoeksproject NEXUS1492. Zo laten we, in samenwerking met onze lokale partners, het indiaanse perspectief op de kolonisatie zien. Dankzij de Credit Mobility Grant kunnen we de bestaande samenwerking met Anton De Kom Universiteit in Paramaribo verder ontwikkelen. Zo kunnen studenten van beide partijen waardevolle ervaring opdoen met veldwerk en kunnen Leidse onderzoekers naar Suriname voor het geven en volgen van training. Daarnaast zullen ook enkele Surinaamse studenten en onderzoekers naar Leiden komen voor training en om hun expertise te delen.’

Oezbekistan: onontgonnen gebied bestuderen

Gabrielle van den Berg (universitair hoofddocent Culturele geschiedenis van Centraal Azië en Iran) en Elena Paskaleva (universitair docent Erfgoedstudies): ‘Centraal-Azië is onder Nederlandse wetenschappers een onderbelicht gebied. Ten onrechte, vinden wij, want het is eeuwenlang een belangrijk kruispunt van culturele uitwisseling geweest. Oezbeekse steden zoals Samarkand en Bukhara herbergen een schat aan informatie over die periode, van Perzische epossen tot architectuurmonumenten. Dankzij deze beurs kunnen twee Leidse wetenschappers en twee promovendi naar Oezbekistan, en kunnen drie Oezbeekse wetenschappers en twee promovendi naar Leiden komen. Het helpt ons om duurzame contacten te smeden. Die zijn onontbeerlijk, want zonder hen zijn veel archieven en privébibliotheken voor ons moeilijk toegankelijk.’

Oost-Afrika: integratie tussen landen bevorderen

Tom Ottervanger (hoogleraar Europees Recht): ‘De landen Kenia, Oeganda, Burundi, Rwanda, Zuid-Soedan en Tanzania vormen samen de Oost-Afrikaanse gemeenschap. Die landen hebben sinds enkele jaren een gemeenschappelijke interne markt, en willen op termijn zelfs een politieke en monetaire gemeenschap vormen. Dat is geen slecht idee: verdere regionale integratie leidt over het algemeen tot minder conflicten en meer economische en politieke stabiliteit. Aan de Universiteit Leiden hebben we veel kennis over dat andere grote internationale integratieproject: de Europese Unie. We zijn ervan overtuigd dat Oost-Afrikanen kunnen leren van het proces van Europese eenwording. Met de Credit Mobility Grant krijgen drie jonge wetenschappers uit Rwanda en Kenia de kans om voor vier maanden naar Leiden te komen.’

Zelf subsidie aanvragen?

Bent u medewerker van de Universiteit Leiden en wil u een uitwisselingsproject opzetten? Dan biedt een International Credit Mobility-grant wellicht uitkomst. Zie voor meer informatie de internationale subsidiepagina. U vindt hier tevens de contactgegevens van de subsidieadviseur van de afdeling International Relations.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.