Universiteit Leiden

nl en

Vernieuwend onderwijs bij Geneeskunde

’De coassistent aan zet’ is het motto voor het derde jaar van de Master Geneeskunde aan de Universiteit Leiden. Studenten worden na de reguliere coschappen gestimuleerd een stage te zoeken in sectoren waar veel vraag is en waar zij na de studie aan de slag willen. In de MasterMindsChallenge bedenken studenten in korte tijd een oplossing voor een actueel zorggerelateerd probleem in de opleidings- en onderwijsregio Leiden. Dit is deel 4 uit een serie verhalen van docenten over onderwijsvernieuwing.

Co aan zet

Van oudsher lopen studenten in het derde jaar van de Master stage in een ziekenhuis of bij een huisarts. Maar juist in de extramurale zorg – ouderengeneeskunde, sociale geneeskunde - zijn veel banen beschikbaar. ‘Veel studenten komen binnen met het idee om kinderarts of traumachirurg te worden, maar zoveel behoefte is daar nu ook weer niet aan’, zegt opleidingscoördinator Arnout Jan de Beaufort.

Koudwatervrees

De Beaufort ziet nog veel ‘koudwatervrees’. Dat maakt de verandering lastig. ‘Kiezen voor het bestaande pad is altijd gemakkelijker.’ Voorlichting, mentoraat en speeddatesessies met professionals laten studenten zien dat er meer is dan intramurale zorg. Organisaties zoals het RIVM of Jeugdzorg zijn overigens bijna altijd enthousiast.’ Als een student zegt dat hij de organisatie of het werk enorm interessant vindt, dan is het enthousiasme eigenlijk altijd wederkerig.’

MastersMindsChallenge

In een tweedaagse ‘hackathon’ zoeken masterstudenten in groepjes van zes naar een oplossing voor een actueel (zorggerelateerd) probleem. Studenten zeggen dat ze ‘nog nooit zo zijn uitgedaagd’. ‘Als volwaardige professionals gaan ze met de problemen aan de slag. Het doet een groot beroep op hun denkkracht en creativiteit: het eindresultaat moet een oplossing zijn die in de praktijk bruikbaar is’, vertelt Arnout Jan de Beaufort.

Vliegende keep

Studenten zochten bijvoorbeeld naar een oplossing voor drukke ic’s waar verpleegkundigen dubbele controle moeten doen bij het toedienen van medicatie. Dat betekent dat iemand even moet stoppen met zijn eigen werk om het werk van zijn of haar collega te controleren. Studenten bedachten onder meer een mobiele applicatie met camerafunctie, waardoor controles digitaal en op afstand kunnen worden uitgevoerd. En ‘een vliegende keep’, een collega met minder taken voor wie het gemakkelijker is om tussendoor de medicatie te controleren. ‘Het is maar een klein onderdeel van de studie, maar wel een mooie uitdaging’, zegt De Beaufort.

Tip

‘Beschouw studenten als volwaardige, aanstaande collega’s, dan gaan ze vliegen.’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.